Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling d. 31. maj og konstituerende møde d. 14. juni 2022:

Formand: Kim Klarskov, Pilehøj
Næstformand: Bente Arberg, Hyldehøj
Kasserer: Joakim Møller, Slåenhøj
Bestyrelsesmedlem: Christian Spure Hansen, Slåenhøj
Bestyrelsesmedlem: Theo Askov, Hyldehøj

Bestyrelsen kan kontaktes på mail: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk

Indbakken overvåges løbende. Bestyrelsen afholder møde ca. én gang om måneden, hvor alle indkomne emner diskuteres og besvares. Hastesager håndteres løbende.

Ejendomsmæglere, banker og advokater bedes kontakte grundejerforeningens administrator.