Storskrald må ikke placeres på VIBOs matrikel

Vi har fået en henvendelse fra VIBO. Nogen fra vores bebyggelse har stillet storskrald foran deres storskraldsrum. Det må vi selvfølgelig ikke. Vores storskraldsordning er bag de to blå containere, og det bliver hentet den 3. torsdag i måneden. VIBO skriver:

“Det er desværre på baggrund af en lidt kedelige begivenhed at jeg henvender mig til jer.

Vi har i den senere tid oplevet at der bliver dumpet affald i større mængder foran vores storskraldsrum, det er alt fra trampoliner, solarier, møbler mv. (måske nogen som er ved at flytte)?

Vi kan se på vores overvågning at de kommer fra jeres bebyggelse, vi kender af gode grunde ikke personerne og kan derfor ikke kontakte dem direkte.

Så en lille bøn til jer, hvis i evt. har en facebookside eller et andet nyhedsmedie, hvor I kunne sende en opfordring ud til beboerne, om IKKE at smide deres affald foran vores storskraldsrum eller alternativ,  om vi må dele en skrivelse rundt til samtlige husstande.

Hvordan vi løser det er underordnet, det skal i hvert fald bare stoppes”.

Parkering

Som beboer i grundejerforeningen har du brugsret til en parkeringsplads. Hvis du er i tvivl om, hvilken plads der er tildelt dit hus, kan du kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk. Vores hjemmeside er offentlig tilgængelig, og derfor lægges planen ikke op her på hjemmesiden.

Husk altid at informere gæster om at benytte gæsteparkeringspladserne – med de gule prikker.

Kabel over fælles sti/vej med kabelbro/kabelkanal.

Bestyrelsen har spurgt kommunen om råd og vejledning til, hvordan vi som grundejerforening skal forholde os til beboere, som har en privat lader og trækker kabel over fælles sti/vej med kabelbro/kabelkanal. Om det kræver godkendelse af kommunen og eller andre, og om det under forudsætning af, at det er OK, om der regler/krav til kabelbro/kabelkanal.

Kommunen svarer – citat:

For private fællesveje har vi nedenstående vejledning for placering af kabler på tværs af fortove. Det vigtigste budskab er at kabelbakken skal være nedgravet.

Hvis ladestanderen skal stå på egen grund

  • Ledningen fra ladestanderen må ikke ligge frit hen over fortov og andre gangarealer.
  • Ledningen kan ligge i en oplukkelig kabelbakke med skridsikker overflade på tværs af gangarealet/fortovet. Kabelbakken skal være gravet ned, så den er i niveau med fortovet.

Ansøgning om tilladelse?

Fredensborg Kommune skal give en offentligretlig tilladelse.

  • Du skal indhente samtykke til placering af ladestander inkl. ledninger eller nedgravede kabelbakker på privat fællesvej fra grundejerforeningen, vejlauget eller hos vejens ejer.
  • Hvis ladestanderen placeres på privat fællesvej, skal politiet desuden godkende placeringen (Lov om private fællesveje §57). Ansøgning sendes til kommunen, der indhenter politiets tilladelse.
  • Ansøgning sendes til trafik@fredensborg.dk.

Hvad skal ansøgning indeholde?

  • Tegning (pdf), der viser placering af kabelbakke med mål i forhold til matrikelskel og kantsten.
  • Underskrevet erklæring fra grundejerforening, vejlaug eller vejens ejer om, at du må placerer ledningen i fortovet.
  • Datablad, der dokumenterer, at den oplukkelige skinne kan anvendes til gangbaner.

Lidt up date om de grønne arealer – og opfordring til at male træværk

Nyt fra gartneren:

Snart er det tid, hvor gartneren kommer og klipper hække på vores fællesarealer. Hækkene omkring vores haver klipper vi selv – max højde 180 cm. Ukrudt under hække skal fjernes.

Vores gartner bruger mere og mere el-værktøj. Når det er hensigtsmæssigt. Benzin og diesel kan desværre ikke helt undgås. Pt ville vores gartneraftale blive væsentligt dyrere, hvis der udelukkende skulle bruges el.

Vi har vedtaget en gartneraftale, der betyder gartnerpleje til lavest mulig pris. Det betyder, at de slår græs på en måde, så de skal bruge mindst mulig tid. Gartneren vurderer selv, hvor ofte græsset skal slås op til 20 gange om året. Vi har derfor ikke flere gartnertimer, selv om græsset måske slås færre gange. Lige nu er græsset gult, men det bliver grønt igen, når vi får regn.

Træværk på skure og låger:

Med al den dejlige solskin og varme vi har i øjeblikket, er der ikke noget bedre tidspunkt til at få givet skure og havelåger en gang maling. Træet er knas tørt, og det er vigtigt for holdbarheden at vedligeholde med maling. Farvenummer RAL 7005, og vi har en fin aftale om rabat med Flügger i Espergærdecenteret.

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk

God sommer!

Rensning af vejriste onsdag den 3. maj

Onsdag den 3. maj får vi besøg af Kathøj Kloakservice. De vil rense alle vores vejriste – det er de små firkantede. En del af ristene er på vores parkeringsarealer, så flyt meget gerne din bil, hvis der er sådan en rist, hvor du parkerer.