Lidt om skrald

Efter nogle bump på vejen er vi kommet godt i gang med vores affaldssortering, og i det store hele ser det ud til, at det fungerer det fint.

En lille status – og en bøn fra Fredensborg Forsyning – og fra os alle til hinanden – som naboer:

GENBRUGSPLADSEN: Det affald, vi tidligere kørte på genbrugspladsen, skal stadig på genbrugspladsen. Fælles-containerne er kun til den type affald, vi tidligere puttede i den gamle sæk. Har du ikke bil, så spørg evt. en nabo om hjælp.

STORSKRALD: Skal stilles sorteret bag glas- og papir-container ved Hyldehøj. Det bliver hentet den 3. torsdag i måneden og skal ikke bestilles. Vær sød først at sætte det ud dagen før. Det er træls at kigge på! Lige nu ligner det en losseplads, og det er IKKE ok. Det affaldsstativ, som ikke blev taget med ved sidste afhentning, er ikke taget med, fordi der var affald i… ”Indkøbsvognene fra Netto hører ikke ind under storskrald” – hilser Fredensborg Forsyning og siger. Vi har kontaktet Netto kundeservice og venter på svar. Et sidste opråb fra Fredensborg Forsyning: ”Vi tager kun de ting med, som hører ind under storskrald!”. Hvis du er i tvivl, så læs om storskrald på https://www.grf-oeresundshoej.dk/. Skriv ”Storskrald” i søgefeltet. Her kan I læse det hele.

PAPCONTAINEREN: Kun til tørt pap. Aviser var årsag til, at vi for nogle uger siden ikke fik tømt på Hyldehøj. Fredensborg Forsyning sendte en bil til restaffald, som vi får regning på. Ærgerligt. Og ingen større papkasser i containeren. Der skal være plads til os alle :o) – Bemærk: Der er indkast fra to sider.

PLASTCONTAINEREN: Til ”rimeligt” rent plast. Altså ikke til sure yoghurt spande eller ikke skyllede emballager fra fx kød. Der er allerede observeret fluer, og hvordan skal det så gå til sommer? Gider du ikke skylle rent, må det i restaffald. Bemærk: Der er indkast fra to sider.

METALCONTAINEREN: Som i plast. Altså ingen makrel dåser eller fra flåede tomater, som ikke er skyllet. Bemærk: Der er indkast fra to sider.

GLAS OG PAPIR: Det fungerer vist. Hvis containeren er fyldt, må du tage det med tilbage – og evt. kontakte Fredensborg Forsyning.  

REST- OG MADAFFALD: Husk at madaffald skal i de poser, vi har fået udleveret fra Forsyningen. Vi har et eksempel på, at en beboer ikke havde fået tømt, fordi affald var de forkerte poser. Det koster dyrt at få en ekstra afhentning. Når du mangler poser, bindes en pose på håndtaget, og Forsyningen vil så lægge en ny pakke på beholderen. 

Vil du kende familiens Klima-aftryk?

Er du nysgerrig på, hvor stort et aftryk du og din familie sætter på klimaet?

Grundejerforeningen har i samarbejde med Fredensborg kommune fået mulighed for at teste et nyt værktøj, der kan give dig et billede af, hvor meget CO2, du bruger på et år.i

Du får også mulighed for at se effekten af forskellige ændringer i dit daglige forbrug.

Hvad betyder det fx, hvis du skifter til en elbil? Hvad er effekten af en kød fri dag?

Ta’ testen allerede i dag

Det hele foregår online – og er helt anonymt. Kun du kender dine egne tal. Andre kan kun se de samlede resultater. Det eneste krav er, at du skal være over 15 år, før du må lave en personlig profil.

Klik her eller indsæt linket i din browser og se dit klimaaftryk:

https://myhouse.dk/landing/klima_fred

Når du har udfyldt testen, modtager du en rapport i din mailboks. Derefter kan du overeje, hvilke ændringer du måske vil gøre i din dagligdag – tage testen igen – og se effekten.

Vi følger op et par gange

Fredensbog Kommune er naturligvis interesseret i at vide, hvordan vi synes værktøjet fungerer. Du får derfor en lille reminder 1-2 gange i løbat af den næste måned og til sidst et kort spørgeskema om dine oplevelser om tanker.

Vi håber du har lyst til at deltage

Bedste hilsener fra
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Øresundshøj

Lidt om belysning – og lidt om affald

Andel Lumen er nu i havn med etableringen af vores nye belysning :o). I løbet af januar har vi en gennemgang af belysningen – herunder de beskadigede skot-lamper. Hvis I har kommentarer eller spørgsmål til belysningen, vil vi meget gerne have det med ved gennemgangen. Skriv til bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk – og skal vi så ikke lige glæde os over, at vi sparer mange penge til el og har fået rigtig flotte lamper :o)

Og the never ending story… Overgangen til den nye affaldsordning har givet mange udfordringer. Specielt pap containerne, som nærmest var fyldte efter et par dage. Pap skulle have været tømt i denne uge, men nej! Fredensborg Forsyning er ikke vendt tilbage på henvendelse i dag – de mente, at årsagen til de ikke blev tømt i går er, at de er frosset fast, og vi må vente til de tør op. Det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Mon ikke de fleste af os har nydt det flotte vejr med frost og sol :o)

I denne uge var der stillet pap affald ved siden af den på Slåenhøj. Vi går selvfølgelig ud fra, at det nogen, som ikke bor i vores bebyggelse, som har efterladt det. Joakim fra bestyrelsen har kørt det på genbrugspladsen, og vi har også tidligere taget turen på genbrugspladsen med affald, som var efterladt. Det er bare lidt træls, men som sagt – vi tror ikke, det er nogen her, som har gjort det.

For alle fællescontainerne gælder det, som det hele tiden har gjort. Hvis det ikke er affald, man ved den gamle ordning ville putte i sin skraldespand, så skal man heller ikke gøre det i fællescontainerne. Man skal fortsat køre på genbrugspladsen, og man skal presse sit affald sammen. Lige som vi har gjort i den gamle ordning.

De to projekter – belysning og affald – har fyldt rigtig meget de sidste måneder. Der har været store udfordringer både for jer og for os. I skal have stor tak for at have taget så godt imod!

Glædelig jul og godt nytår!

Fællescontainerne og tømningsfrekvens

Tak for god start på brug af fællescontainerne! Det går over al forventning, og både plast og pap ser ud som om, de er klar til tømning. Mange af os er nok startet med at sortere, da vi fik vores 240 liters beholdere, og så har det hobet sig op. Benyt gerne indkast på bagsiden. Her er der vist plads til mere i alle containerne.

Fredensborg Forsyning har i dag oplyst, at de tømmer plast i ulige uger – dvs. i denne uge, pap i lige uger – næste uge, metal ca. hver 6. uge men efter behov.

Hvis Forsyningen kan få det til at passe, kører de en ekstra tømning af pap i denne uge, men det afhænger af kørsel og mandskab. De to ekstra containere til plast, vi låner på Slåenhøj og Hyldehøj, har de lovet os på torsdag. Større affald – nok især pap – skal vi som tidligere fortsat køre på genbrugspladsen.