Kabel over fælles sti/vej med kabelbro/kabelkanal.

Bestyrelsen har spurgt kommunen om råd og vejledning til, hvordan vi som grundejerforening skal forholde os til beboere, som har en privat lader og trækker kabel over fælles sti/vej med kabelbro/kabelkanal. Om det kræver godkendelse af kommunen og eller andre, og om det under forudsætning af, at det er OK, om der regler/krav til kabelbro/kabelkanal.

Kommunen svarer – citat:

For private fællesveje har vi nedenstående vejledning for placering af kabler på tværs af fortove. Det vigtigste budskab er at kabelbakken skal være nedgravet.

Hvis ladestanderen skal stå på egen grund

  • Ledningen fra ladestanderen må ikke ligge frit hen over fortov og andre gangarealer.
  • Ledningen kan ligge i en oplukkelig kabelbakke med skridsikker overflade på tværs af gangarealet/fortovet. Kabelbakken skal være gravet ned, så den er i niveau med fortovet.

Ansøgning om tilladelse?

Fredensborg Kommune skal give en offentligretlig tilladelse.

  • Du skal indhente samtykke til placering af ladestander inkl. ledninger eller nedgravede kabelbakker på privat fællesvej fra grundejerforeningen, vejlauget eller hos vejens ejer.
  • Hvis ladestanderen placeres på privat fællesvej, skal politiet desuden godkende placeringen (Lov om private fællesveje §57). Ansøgning sendes til kommunen, der indhenter politiets tilladelse.
  • Ansøgning sendes til trafik@fredensborg.dk.

Hvad skal ansøgning indeholde?

  • Tegning (pdf), der viser placering af kabelbakke med mål i forhold til matrikelskel og kantsten.
  • Underskrevet erklæring fra grundejerforening, vejlaug eller vejens ejer om, at du må placerer ledningen i fortovet.
  • Datablad, der dokumenterer, at den oplukkelige skinne kan anvendes til gangbaner.

Lidt up date om de grønne arealer – og opfordring til at male træværk

Nyt fra gartneren:

Snart er det tid, hvor gartneren kommer og klipper hække på vores fællesarealer. Hækkene omkring vores haver klipper vi selv – max højde 180 cm. Ukrudt under hække skal fjernes.

Vores gartner bruger mere og mere el-værktøj. Når det er hensigtsmæssigt. Benzin og diesel kan desværre ikke helt undgås. Pt ville vores gartneraftale blive væsentligt dyrere, hvis der udelukkende skulle bruges el.

Vi har vedtaget en gartneraftale, der betyder gartnerpleje til lavest mulig pris. Det betyder, at de slår græs på en måde, så de skal bruge mindst mulig tid. Gartneren vurderer selv, hvor ofte græsset skal slås op til 20 gange om året. Vi har derfor ikke flere gartnertimer, selv om græsset måske slås færre gange. Lige nu er græsset gult, men det bliver grønt igen, når vi får regn.

Træværk på skure og låger:

Med al den dejlige solskin og varme vi har i øjeblikket, er der ikke noget bedre tidspunkt til at få givet skure og havelåger en gang maling. Træet er knas tørt, og det er vigtigt for holdbarheden at vedligeholde med maling. Farvenummer RAL 7005, og vi har en fin aftale om rabat med Flügger i Espergærdecenteret.

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk

God sommer!