Status på fibernet – del IV

Skrevet af Theo d. 11. januar 2022 kl. 12:00

Rejsen hen imod hurtigt bredbånd i området fortsætter. Formanden for Grf Øresundshøj har i dag været i kontakt med TDC Net for at afklare status, og bl.a. undersøge problemet med internettet i området. Fem folk fra TDC Net og deres underentreprenører (udover reparatørerne nævnt i foregående indlæg) var i formiddag på besigtigelse i området. Det handlede om fibernettet.

Erik Berendtsen gav en udmelding om, hvornår fiberen meldes klar til udbyderne (Yousee, Telia, Fastspeed osv…).

Hvis du i dag kan bestille 1000 GBit internet på en af udbydernes hjemmeside, er der ikke tale om fiberforbindelsen, men om den ofte fejlbehæftede kobberforbindelse, og den hastighed på bredbånd, der meldes ud i salgsøjemed skal tages med mere end et gran salt – Især når mange arbejder hjemmefra eller streamer film.

Chokoladen, som forhåbentlig alle har fået i deres postkasse, er udtryk for at TDC Net er forsinkede, og at de beklager det. Vi følger sagen og håber at fibernettet er klar til bestilling d. 1. februar 2022, som de meldte ud i dag.

Udfald af bredbånd i området

Skrevet af Theo d. 11. januar 2022 kl. 11:45

Reparatører fra TDC Net er i området for at reparere fejl på vores bredbånd. Det er alle med kobberforbindelser (coaxial kabler), som i øjeblikket har fejl. Dvs. i praksis alle, da fiberen ikke er klar endnu.

Folkene har meldt ind til deres drift, at de regner med at fejlen er udbedret kl. 12.30 i dag, men, som de siger: “vi bliver ved med at finde nye fejl”.

Hvis I har bestilt teknikerbesøg til jeres adresse, og ikke har fået noget at vide om, at der er tale om fejl på kabler på fællesområder, kan I afmelde besøget.

Det forlyder også fra en af udbyderne, at reglerne omkring gdpr forhindrer dem i at give besked til beboere om igangværende gravearbejder. Det er givetvis sådan, det er, men der er både kommune og boligforenings-bestyrelser, man kunne advisere.

Bestyrelsen er forundret over, at ejere og beboere ikke informeres bedre, fx via de fungerende bestyrelser. Dette er TDC Net flere gange gjort opmærksomme på, men det har desværre ikke hjulpet.

Gode ideer er yderst velkomne, for situationen er utilfredsstillende for os.

Status på fibernet – del III

Dette opslag er primært lavet for at give de berørte beboere besked og indeholder ikke al den modtagne information.

TDC Net har på foranledning af bestyrelsen sendt en detaljeret beskrivelse af, hvor og hvordan etableringen af fiberkabler på G/F Øresundshøjs fællesarealer sker.

Den røde linje viser fiberkablets forløb. Baggrundskort © SDFE – Orthfoto forår

Røret til fiberen skydes ind under Islandshøjparken. Vejen bliver altså ikke gravet op.

Der vil blive taget belægningssten op i yderste kant af stien udfor Pilehøj 1-5, hvorefter der graves en rende til kablet. Kablet lægges ned og grus og flisebelægning retableres.

Der monteres et ekstra skab udfor Hyldehøj 41 (ved eksisterende kabelbokse, hvor den røde streg ender), og der vil blive gravet eller blæst kabel dertil.

Hvor der er græs, retableres med muldjord. Bestyrelsen vil efter retablering beslutte om der skal sås græs, blomsterblanding eller ske andet, hvor der er blevet arbejdet i overfladen.

Status på fibernet – del II

Kære beboere, dette er en hurtig update til alle jer, der tænker på, hvad der mon sker omkring fibernet-sagen. Her er lidt nyt omkring arbejdet på fællesarealerne.

TDC Nets fiber (til højhastigheds-internet) på foreningens fællesarealer bliver lagt under jorden. Ledningerne fra hovednettet vil komme ind ved Hyldehøj umiddelbart nord og øst for udflytterbørnehaven og krydse Islandshøjparken, hvor de vil blive forbundet til eksisterende ledninger og skabe. Entreprenøren er p.t – omkring månedsskiftet august-september 2021 – i gang med gravearbejdet, og arbejdet er nu kommet ind på vores ejendom.

Derfor kan vi i området for tiden se entreprenørens hvide varevogn med initialerne MH på siden, en gravemaskine og nogle folk i orange veste i færd med at grave/lægge de lange orange rør til fiberen ned.

Det fremgår af et par samtaler, bestyrelsen har haft med TDC net og entreprenøren, at de er blevet ramt af store forsinkelser, fordi jorden i og omkring Nivå og Niverød indeholder rigtig meget ler. Det kommet bag på entreprisen, så gravearbejdet og reetablering tager derfor væsentligt længere tid end beregnet.

Vi har taget de nye informationer til efterretning, men har også til såvel TDC Net som entreprenøren udtrykt utilfredshed med manglende information om forsinkelsen efter seneste update i juni, og manglende tilbagemelding på vores forbehold overfor, hvor fiberen graves ned. Tidligere tilsendt kortmateriale viste omtrentlig placering, som lod til at være i konflikt med det areal på Hyldehøj, der sandsynligvis skal bruges til nedgravning af affaldscontainere. I realiteten graves der dog syd for dette område, og dermed gør vi fra bestyrelsens side ikke mere ved placeringen. Entreprisen har ansvaret for at alt, der er registreret af eksisterende ledninger under jorden, ikke beskadiges af gravningen.

Med venlig hilsen
bestyrelsen