Status på fibernet – del II

Kære beboere, dette er en hurtig update til alle jer, der tænker på, hvad der mon sker omkring fibernet-sagen. Her er lidt nyt omkring arbejdet på fællesarealerne.

TDC Nets fiber (til højhastigheds-internet) på foreningens fællesarealer bliver lagt under jorden. Ledningerne fra hovednettet vil komme ind ved Hyldehøj umiddelbart nord og øst for udflytterbørnehaven og krydse Islandshøjparken, hvor de vil blive forbundet til eksisterende ledninger og skabe. Entreprenøren er p.t – omkring månedsskiftet august-september 2021 – i gang med gravearbejdet, og arbejdet er nu kommet ind på vores ejendom.

Derfor kan vi i området for tiden se entreprenørens hvide varevogn med initialerne MH på siden, en gravemaskine og nogle folk i orange veste i færd med at grave/lægge de lange orange rør til fiberen ned.

Det fremgår af et par samtaler, bestyrelsen har haft med TDC net og entreprenøren, at de er blevet ramt af store forsinkelser, fordi jorden i og omkring Nivå og Niverød indeholder rigtig meget ler. Det kommet bag på entreprisen, så gravearbejdet og reetablering tager derfor væsentligt længere tid end beregnet.

Vi har taget de nye informationer til efterretning, men har også til såvel TDC Net som entreprenøren udtrykt utilfredshed med manglende information om forsinkelsen efter seneste update i juni, og manglende tilbagemelding på vores forbehold overfor, hvor fiberen graves ned. Tidligere tilsendt kortmateriale viste omtrentlig placering, som lod til at være i konflikt med det areal på Hyldehøj, der sandsynligvis skal bruges til nedgravning af affaldscontainere. I realiteten graves der dog syd for dette område, og dermed gør vi fra bestyrelsens side ikke mere ved placeringen. Entreprisen har ansvaret for at alt, der er registreret af eksisterende ledninger under jorden, ikke beskadiges af gravningen.

Med venlig hilsen
bestyrelsen