Vil du være med?

Går du med en lille hemmelig drøm om at være med i vores grundejerforenings bestyrelse? Så tøv ej. Nu får du snart chancen.

Til maj skal vi igen mødes til generalforsamlingen, og efter det, der foreløbig ligner et roligt år i foreningen, skal vi også til stemmeurnerne og finde ud af, hvem der har lyst til at være en del af bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden. Vi har en fast dagsorden, som fremgår af vores referater fra møderne, og vi taler om de ting, som vi ikke umiddelbart har kunnet behandle i løbet af måneden. Vi kan beslutte ting, men vi har også et ansvar for ikke at beslutte noget, som går ud over vores beføjelser. Vores vedtægter er selvfølgelig biblen, men du behøver ikke være hverken cand. jur. i paragraffer eller have den store regnskabsforståelse for at være med. Vi hjælper hinanden, og vi har hver især forskellige kompetencer – og nogen gange nogen, vi slet ikke vidste, vi havde :o)

De sidste år har været præget af de store projekter med ny belysning og affaldssorteringen, og oven på det ser vores økonomi rigtig fornuftig ud. Nu bliver der tid til nye ting, og måske har du nogle ideer, som kan være med til at gøre vores forening mere attraktiv. Måske tænker du allerede på verdens bedste undskyldning – “Jeg har ikke tid”. Men det kræver altså ikke så meget. Det vigtigste er, at du er interesseret, har lyst til at blive en del af vores fællesskab og vil samarbejde. Dit bidrag kan være vigtigt. Tænk over det og kontakt os gerne, hvis du er nysgerrig. Du kan skrive til bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk eller – hvis du hellere vil snakke, så ring til Bente – tlf.: 71990530.

Affaldssortering og storskrald

Den er gal igen. I fællescontaineren til pap er der smidt mælkekarton og plastbøtte. Den er ellers godt fyldt i forvejen. Nu bliver den nok ikke tømt til pap, men vi skal vente til Forsyningen kommer og tømmer den som restaffald. Det koster så også 1.000 kr. med sådan en afhentning. Tænker de fleste af os synes det er ærgerlige penge… Håber alle vil gøre en indsats og sortere korrekt. Hvis man er i tvivl, kan man læse om sortering på Fredensborg Forsynings hjemmeside https://fredensborgforsyning.dk/soeg?s=sortering eller i den folder, vi alle fik, da vi startede med at affaldssortere.

Et tilbagevendende problem er også, at nogle løbende stiller ting og sager som storskrald ved de blå containere til papir og flasker mod Hyldehøj. Hvis du er i tvivl om, hvad der er storskrald, så læs på https://fredensborgforsyning.dk/nyheder/hvad-er-storskrald-hvad-er-ikke-storskrald. Storskrald bliver hentet den 3. torsdag i måneden, og må ikke stilles ud før dagen før.

Storskrald må ikke placeres på VIBOs matrikel

Vi har fået en henvendelse fra VIBO. Nogen fra vores bebyggelse har stillet storskrald foran deres storskraldsrum. Det må vi selvfølgelig ikke. Vores storskraldsordning er bag de to blå containere, og det bliver hentet den 3. torsdag i måneden. VIBO skriver:

“Det er desværre på baggrund af en lidt kedelige begivenhed at jeg henvender mig til jer.

Vi har i den senere tid oplevet at der bliver dumpet affald i større mængder foran vores storskraldsrum, det er alt fra trampoliner, solarier, møbler mv. (måske nogen som er ved at flytte)?

Vi kan se på vores overvågning at de kommer fra jeres bebyggelse, vi kender af gode grunde ikke personerne og kan derfor ikke kontakte dem direkte.

Så en lille bøn til jer, hvis i evt. har en facebookside eller et andet nyhedsmedie, hvor I kunne sende en opfordring ud til beboerne, om IKKE at smide deres affald foran vores storskraldsrum eller alternativ,  om vi må dele en skrivelse rundt til samtlige husstande.

Hvordan vi løser det er underordnet, det skal i hvert fald bare stoppes”.

Parkering

Som beboer i grundejerforeningen har du brugsret til en parkeringsplads. Hvis du er i tvivl om, hvilken plads der er tildelt dit hus, kan du kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk. Vores hjemmeside er offentlig tilgængelig, og derfor lægges planen ikke op her på hjemmesiden.

Husk altid at informere gæster om at benytte gæsteparkeringspladserne – med de gule prikker.

Kabel over fælles sti/vej med kabelbro/kabelkanal.

Bestyrelsen har spurgt kommunen om råd og vejledning til, hvordan vi som grundejerforening skal forholde os til beboere, som har en privat lader og trækker kabel over fælles sti/vej med kabelbro/kabelkanal. Om det kræver godkendelse af kommunen og eller andre, og om det under forudsætning af, at det er OK, om der regler/krav til kabelbro/kabelkanal.

Kommunen svarer – citat:

For private fællesveje har vi nedenstående vejledning for placering af kabler på tværs af fortove. Det vigtigste budskab er at kabelbakken skal være nedgravet.

Hvis ladestanderen skal stå på egen grund

  • Ledningen fra ladestanderen må ikke ligge frit hen over fortov og andre gangarealer.
  • Ledningen kan ligge i en oplukkelig kabelbakke med skridsikker overflade på tværs af gangarealet/fortovet. Kabelbakken skal være gravet ned, så den er i niveau med fortovet.

Ansøgning om tilladelse?

Fredensborg Kommune skal give en offentligretlig tilladelse.

  • Du skal indhente samtykke til placering af ladestander inkl. ledninger eller nedgravede kabelbakker på privat fællesvej fra grundejerforeningen, vejlauget eller hos vejens ejer.
  • Hvis ladestanderen placeres på privat fællesvej, skal politiet desuden godkende placeringen (Lov om private fællesveje §57). Ansøgning sendes til kommunen, der indhenter politiets tilladelse.
  • Ansøgning sendes til trafik@fredensborg.dk.

Hvad skal ansøgning indeholde?

  • Tegning (pdf), der viser placering af kabelbakke med mål i forhold til matrikelskel og kantsten.
  • Underskrevet erklæring fra grundejerforening, vejlaug eller vejens ejer om, at du må placerer ledningen i fortovet.
  • Datablad, der dokumenterer, at den oplukkelige skinne kan anvendes til gangbaner.