Affaldssortering og storskrald

Den er gal igen. I fællescontaineren til pap er der smidt mælkekarton og plastbøtte. Den er ellers godt fyldt i forvejen. Nu bliver den nok ikke tømt til pap, men vi skal vente til Forsyningen kommer og tømmer den som restaffald. Det koster så også 1.000 kr. med sådan en afhentning. Tænker de fleste af os synes det er ærgerlige penge… Håber alle vil gøre en indsats og sortere korrekt. Hvis man er i tvivl, kan man læse om sortering på Fredensborg Forsynings hjemmeside https://fredensborgforsyning.dk/soeg?s=sortering eller i den folder, vi alle fik, da vi startede med at affaldssortere.

Et tilbagevendende problem er også, at nogle løbende stiller ting og sager som storskrald ved de blå containere til papir og flasker mod Hyldehøj. Hvis du er i tvivl om, hvad der er storskrald, så læs på https://fredensborgforsyning.dk/nyheder/hvad-er-storskrald-hvad-er-ikke-storskrald. Storskrald bliver hentet den 3. torsdag i måneden, og må ikke stilles ud før dagen før.