Spørgsmål og svar om ny affaldsordning

Noter fra telefonmøde med Daniel Matalon d. 1. marts 2022. Snakken var foranlediget af, at kommunen har bedt os – grundejerforeningen – om at give en status for processen. Følgende er ikke ordret gengivet. Det er redigeret og forkortet af hensyn til læsevenligheden og forståelsen.

Hvad er det, vi skal fortælle kommunen inden d. 15. marts (udskudt til d. 31. marts – red)?
Vi skal beskrive hvilke løsninger, vi peger på, og hvor langt vi er i processen. Det kan fx være to forskellige alternative modeller. Skal rest-affald og bioaffald i nogle nedgravede containere, der tømmes med sug hver 14. dag (som vi har peget på frem for overjordiske rullecontainere, red.), eller en plastbeholder på egen matrikel, der køres ud. Derudover skal I pege på, hvor de forskellige beholdere skal placeres… (regler beskrevet tidligere, og gentages ikke her).
Hvornår træder det i kraft med at adskille bioaffald og restaffald, og gælder det alle?
Efter sommerferien ’22, og ja, det gælder alle enfamiliehuse i kommunen.
Er det tidsnok, at vi på generalforsamling i slutningen af maj vedtager, hvilken løsning, det skal være?
Ja.
Har kommunen/forsyningen skraldebilerne med de fornødne rum?
Der kører allerede tilsvarende biler rundt og tømmer de øvrige fraktioner, og hvor rumadskillelsen i container og bil er den samme, som de biler, der kommer til at tømme rest- og bioaffald. Bilerne er bestilt, så de kan være klar til at komme i funktion efter sommerferien.
Når der kommer en 240 l container (~160 l til restaffald) i stedet for en 110 l papirsæk, skal vi så fortsat have ugetømning?
Nej, det er politisk besluttet, at der skal være 14-dages tømning. Har man brug for en ekstra tømning i fx sommerperioden, kan den bestilles (Det vil formentlig koste noget, red.)
Har man pligt til at køre beholderen ud hver uge?
Nej
Nogle vil kun have brug for tømning en gang om måneden, men der kan jo komme et problem med lugt?
Man kan jo emballere madaffald (I får poser), men skal dog regne med, at fisk- og kødrester osv., der puttes i poser og smides i bioaffald, kommer til at lugte, hvis det står for længe. Især, hvis det er varmt i vejret, men også i det hele taget.
Må man gerne hjemmekompostere?
Ja, alle må kompostere deres madaffald, men der er regler om rottesikre beholdere, og hvad man smide i.
Når beholderne skal tømmes, skal de køres ud til et sted. Kan der være flere forskellige placeringer pr. høj, således at vi ikke skal have op til 45 containere stående på samme lille område?
Ja, men alle placeringer skal godkendes (af kommune/forsyning, red.)
Vil det være en god idé at mærke containerne, så vi ved, hvis der er hvis?
Ja, fx med et godt vejrbestandigt klistermærke med husnummer på.
Vil vi skulle vi betale mere eller mindre for den ny løsning?
Affaldsgebyret er det samme for alle borgere. Fredensborg Kommune har valgt den solidariske model. I øjeblikket betaler vi for noget, vi ikke har, nemlig afhentning af kildesorteret pap, metal og plast.
Vi bliver forsynet med affaldsposer til de to fraktioner. Hvordan kommer de frem?
De kan enten hentes på genbrugsstationen eller bestilles. Det bliver nemt for ejeren, altså næppe et issue.
Vi synes ikke, vi har fået så meget at vide indtil nu. Hvad skyldes det?
Der kommer først information til hver husstand med både en velkomstfolder og en sorteringsvejledning, når vi tilmelder os den ny affaldsordning. På hjemmesiden findes og opdateres information om alt, hvad der allerede gælder omkring plast, pap, metal osv.
Hvad er mulighederne for at fortryde, hvis vi vælger 240 l beholderne, men senere, fx efter to år, vil afskaffe dem til fordel for nedgravet løsning?
Det er muligt at fortryde. Vi får beholderne af kommunen. Det er standardbeholdere, der bruges i alle kommuner, så de vil endda kunne sælges videre (red: jeg har i 1998 for en lille boligejendom erstattet seks affaldsstativer med to 240 l containere. De var ikke ret dyre, 5-600 kr pr stk, så det er nok ikke der vi skal lægge fokus).
Kan vi prøve løsningen af?
Vi kan alle få beholdere på prøve, men vi skal beholde de gamle stativer, og det vil være dem, der bliver tømt, indtil kommunen går over til den ny ordning.
En overjordisk kubecontainer til fx. plast. Er det korrekt, at den tømmes med en kran på en lastbil. Dvs. den hæves op, åbnes i bunden og så ryger affaldet ned i lastbilen?
Ja
Hvad er krav til befæstelse under de overjordiske containere?
Det skal være et kørefast, men ikke nødvendigvis vandtæt, underlag. Regnvandet betragtes ikke som forurenet, så der skal ikke være olieudskiller og den slags på afløb. Det kan godt være parkeringsbelægning (som vi har på gæste-P-pladser langs Islandshøjparken, red.)
Hvor meget plads regner I med til pap?
23 L pr husstand pr uge. Til 124 husstande skal I derfor regne med 5,7 m3. Der findes en 6 m3 container.
Et spørgsmål mere om pap. Nogle mener, det kun drejer sig om papkassen fra sko købt hos Zalando og pap til TV-apparater, men hvad forventer man bliver sorteret?
Det er ALT pap, helt ned til chokoladeæsken og paphylstret til tandpastatuben.

Sorteringsvejledningen findes på hjemmesiden, https://fredensborgforsyning.dk/MitAffald/saadan-sorterer-du-korrekt/sorteringsguide

Forslag til generalforsamling er i redigeringsfasen. Spørgsmål og kommentarer kan stilles her, hvor de vil blive synlige, når de er godkendt af web-redaktøren.


Beboervandring d. 24. marts kl. 20:30!

Da temaet er udskiftning af belysning, holder vi hinanden stævne i lampernes skær

Bestyrelsen byder på en forfriskning, mens Simon fra Andel Lumen guider os omkring, hvordan vi opnår en bedre, tryggere og sikre belysning – og sparer over 2/3 af omkostningerne.

Vi har også inviteret vores nærpoliti, som giver deres besyv med om tryghed og tryg belysning.

Lampe på havnen i Rungsted
Lampe på havnen i Rungsted.

Status på fibernet – del IV

Skrevet af Theo d. 11. januar 2022 kl. 12:00

Rejsen hen imod hurtigt bredbånd i området fortsætter. Formanden for Grf Øresundshøj har i dag været i kontakt med TDC Net for at afklare status, og bl.a. undersøge problemet med internettet i området. Fem folk fra TDC Net og deres underentreprenører (udover reparatørerne nævnt i foregående indlæg) var i formiddag på besigtigelse i området. Det handlede om fibernettet.

Erik Berendtsen gav en udmelding om, hvornår fiberen meldes klar til udbyderne (Yousee, Telia, Fastspeed osv…).

Hvis du i dag kan bestille 1000 GBit internet på en af udbydernes hjemmeside, er der ikke tale om fiberforbindelsen, men om den ofte fejlbehæftede kobberforbindelse, og den hastighed på bredbånd, der meldes ud i salgsøjemed skal tages med mere end et gran salt – Især når mange arbejder hjemmefra eller streamer film.

Chokoladen, som forhåbentlig alle har fået i deres postkasse, er udtryk for at TDC Net er forsinkede, og at de beklager det. Vi følger sagen og håber at fibernettet er klar til bestilling d. 1. februar 2022, som de meldte ud i dag.

Udfald af bredbånd i området

Skrevet af Theo d. 11. januar 2022 kl. 11:45

Reparatører fra TDC Net er i området for at reparere fejl på vores bredbånd. Det er alle med kobberforbindelser (coaxial kabler), som i øjeblikket har fejl. Dvs. i praksis alle, da fiberen ikke er klar endnu.

Folkene har meldt ind til deres drift, at de regner med at fejlen er udbedret kl. 12.30 i dag, men, som de siger: “vi bliver ved med at finde nye fejl”.

Hvis I har bestilt teknikerbesøg til jeres adresse, og ikke har fået noget at vide om, at der er tale om fejl på kabler på fællesområder, kan I afmelde besøget.

Det forlyder også fra en af udbyderne, at reglerne omkring gdpr forhindrer dem i at give besked til beboere om igangværende gravearbejder. Det er givetvis sådan, det er, men der er både kommune og boligforenings-bestyrelser, man kunne advisere.

Bestyrelsen er forundret over, at ejere og beboere ikke informeres bedre, fx via de fungerende bestyrelser. Dette er TDC Net flere gange gjort opmærksomme på, men det har desværre ikke hjulpet.

Gode ideer er yderst velkomne, for situationen er utilfredsstillende for os.

Glædelig Jul og godt nytår til alle beboere og husejere på Øresundshøj!

År 2021 går på hæld og vi ser frem mod jul og nytår. Vores bebyggelse er kommet i teenageårene, og hvad kan vi så forvente. Oprør eller det, der er værre? Det går nok ikke så galt, men 2022 vil helt sikkert byde på en hel del nyt, og overskrifterne, der tegner sig nu, skal ikke være en hemmelighed:

  • Elpriserne stiger med en tredjedel, og mens vi kan være glade for, at vi har imødekommet dette med en udskiftning af lyskilder, så kigger vi naturligvis igen på udskiftning af en del af den resterende udendørs belysning. Vi vil helst give mindre for el, ikke mere.
  • Flere og flere spørger til elbil-ladestandere til højene, og et udvalg har siden november arbejdet på at finde en god løsning.
  • Forslag om skift af administrator – ekstraordinær generalforsamling afholdes snart.
  • Der er indlagt fiber, og nu kan alle søge med deres adresse på internetudbydernes hjemmesider og se, hvad diverse tilbud på bredbånd lyder på.
  • Affaldssortering rykker – overraskende nok – lidt ned ad listen, men vi forventer stadig at have penge på kistebunden til finansiering, når der kommer nogle klarere meldinger fra kommune og forsyning om de gangbare modeller, vi kan vælge imellem.
  • Asfalt- og flisearbejde bliver prioriteret op, og vores nabo-boligselskaber indbydes til dans om fordeling af de udgifter, der nødvendigvis vil komme, når vejen Nivåhøj skal repareres. Vejene ind til vores bebyggelse (Slåenhøj, Pilehøj & Hyldehøj), parkeringsarealerne og stierne står vi selv for.. Alt kommer til at fremgå af den vedligeholdelsesplan, vi får udarbejdet i 2022. Denne skal vedligeholdes hvert år.
  • Fredensborg Kommune er allerede blevet spurgt om stien nord for Hyldehøj. Vi er til dels bundet af lokalplanen, men den er meget skitseagtig, så vi spørger: kommer der så den gennemgående cykelsti, eller hvad kan vi regne med? Belysningen på stien vil blive udskiftet til LED, og vi har bedt om at blive hørt om lamperne og deres placering i den forbindelse.
  • Vi har en ny kontrakt med gartneren Kjærsgaard Anlægsgartner. Denne gang gælder kontrakten i to år, for vi vil gerne tage udnyttelse og vedligeholdelse af grønne arealer op med jævne mellemrum – det interesserer mange i vores forening.

Det er aldrig kun op til bestyrelsen at komme med forslag til investeringer og forbedringer af vores skønne område. Husk at fristen for forslag som altid er d. 15. marts ved indlevering til bestyrelsen på mail.

Bestyrelsen ønsker alle på Øresundshøj en glædelig jul og et rigtig godt nytår!