Status på fibernet – del IV

Skrevet af Theo d. 11. januar 2022 kl. 12:00

Rejsen hen imod hurtigt bredbånd i området fortsætter. Formanden for Grf Øresundshøj har i dag været i kontakt med TDC Net for at afklare status, og bl.a. undersøge problemet med internettet i området. Fem folk fra TDC Net og deres underentreprenører (udover reparatørerne nævnt i foregående indlæg) var i formiddag på besigtigelse i området. Det handlede om fibernettet.

Erik Berendtsen gav en udmelding om, hvornår fiberen meldes klar til udbyderne (Yousee, Telia, Fastspeed osv…).

Hvis du i dag kan bestille 1000 GBit internet på en af udbydernes hjemmeside, er der ikke tale om fiberforbindelsen, men om den ofte fejlbehæftede kobberforbindelse, og den hastighed på bredbånd, der meldes ud i salgsøjemed skal tages med mere end et gran salt – Især når mange arbejder hjemmefra eller streamer film.

Chokoladen, som forhåbentlig alle har fået i deres postkasse, er udtryk for at TDC Net er forsinkede, og at de beklager det. Vi følger sagen og håber at fibernettet er klar til bestilling d. 1. februar 2022, som de meldte ud i dag.

Udfald af bredbånd i området

Skrevet af Theo d. 11. januar 2022 kl. 11:45

Reparatører fra TDC Net er i området for at reparere fejl på vores bredbånd. Det er alle med kobberforbindelser (coaxial kabler), som i øjeblikket har fejl. Dvs. i praksis alle, da fiberen ikke er klar endnu.

Folkene har meldt ind til deres drift, at de regner med at fejlen er udbedret kl. 12.30 i dag, men, som de siger: “vi bliver ved med at finde nye fejl”.

Hvis I har bestilt teknikerbesøg til jeres adresse, og ikke har fået noget at vide om, at der er tale om fejl på kabler på fællesområder, kan I afmelde besøget.

Det forlyder også fra en af udbyderne, at reglerne omkring gdpr forhindrer dem i at give besked til beboere om igangværende gravearbejder. Det er givetvis sådan, det er, men der er både kommune og boligforenings-bestyrelser, man kunne advisere.

Bestyrelsen er forundret over, at ejere og beboere ikke informeres bedre, fx via de fungerende bestyrelser. Dette er TDC Net flere gange gjort opmærksomme på, men det har desværre ikke hjulpet.

Gode ideer er yderst velkomne, for situationen er utilfredsstillende for os.

Glædelig Jul og godt nytår til alle beboere og husejere på Øresundshøj!

Juletræ på Hyldehøj
Det gælder om at tænde lys i mørket, og alt virker lysere i genskæret fra sneen! Det er ikke alt, der står snorlige, heller ikke fotografen, men vi glæder os nu over højtiden.

År 2021 går på hæld og vi ser frem mod jul og nytår. Vores bebyggelse er kommet i teenageårene, og hvad kan vi så forvente. Oprør eller det, der er værre? Det går nok ikke så galt, men 2022 vil helt sikkert byde på en hel del nyt, og overskrifterne, der tegner sig nu, skal ikke være en hemmelighed:

  • Elpriserne stiger med en tredjedel, og mens vi kan være glade for, at vi har imødekommet dette med en udskiftning af lyskilder, så kigger vi naturligvis igen på udskiftning af en del af den resterende udendørs belysning. Vi vil helst give mindre for el, ikke mere.
  • Flere og flere spørger til elbil-ladestandere til højene, og et udvalg har siden november arbejdet på at finde en god løsning.
  • Forslag om skift af administrator – ekstraordinær generalforsamling afholdes snart.
  • Der er indlagt fiber, og nu kan alle søge med deres adresse på internetudbydernes hjemmesider og se, hvad diverse tilbud på bredbånd lyder på.
  • Affaldssortering rykker – overraskende nok – lidt ned ad listen, men vi forventer stadig at have penge på kistebunden til finansiering, når der kommer nogle klarere meldinger fra kommune og forsyning om de gangbare modeller, vi kan vælge imellem.
  • Asfalt- og flisearbejde bliver prioriteret op, og vores nabo-boligselskaber indbydes til dans om fordeling af de udgifter, der nødvendigvis vil komme, når vejen Nivåhøj skal repareres. Vejene ind til vores bebyggelse (Slåenhøj, Pilehøj & Hyldehøj), parkeringsarealerne og stierne står vi selv for.. Alt kommer til at fremgå af den vedligeholdelsesplan, vi får udarbejdet i 2022. Denne skal vedligeholdes hvert år.
  • Fredensborg Kommune er allerede blevet spurgt om stien nord for Hyldehøj. Vi er til dels bundet af lokalplanen, men den er meget skitseagtig, så vi spørger: kommer der så den gennemgående cykelsti, eller hvad kan vi regne med? Belysningen på stien vil blive udskiftet til LED, og vi har bedt om at blive hørt om lamperne og deres placering i den forbindelse.
  • Vi har en ny kontrakt med gartneren Kjærsgaard Anlægsgartner. Denne gang gælder kontrakten i to år, for vi vil gerne tage udnyttelse og vedligeholdelse af grønne arealer op med jævne mellemrum – det interesserer mange i vores forening.

Det er aldrig kun op til bestyrelsen at komme med forslag til investeringer og forbedringer af vores skønne område. Husk at fristen for forslag som altid er d. 15. marts ved indlevering til bestyrelsen på mail.

Bestyrelsen ønsker alle på Øresundshøj en glædelig jul og et rigtig godt nytår!

Prøvefelter til urteplæne i 2022

Alle vores græsplæner kategoriseres i dag som brugsplæne, hvilket populært sagt betyder, at græsset slås op til 24 gange om året, og at der kan spilles bold og kroket over det hele.

I bestyrelsen ønsker vi mere biodiversitet, mere variation for øjnene og flere oplevelsesmuligheder på vores grønne arealer, og senest i 2019 havde vi da også “flere områder med vilde blomster” oppe til debat på vores generalforsamling.

Erfaringer fra andre steder siger, at udsåning af blomster er en krævende proces, hvor græstørven skal skrælles af, hvorefter der skal rives, evt. blandes grus i jorden. Alt sammen inden man kan så blomster. Gør man ikke det, kommer blomsterne ikke op.

Når man flere gange i løbet af forår og sommer kigger nærmere efter i græsplænen, er der faktisk allerede en del blomster: mælkebøtte, krybende potentil, kongepen, rødkløver, hvidkløver, lancetbladet vejbred, almindelig syre… Så længe, vi slår græsset så ofte, får planterne bare ikke lov at komme op og sætte blomst. Vi har derfor i 2021 udført et eksperiment, som gik ud på at se hvor højt græsset bliver, og hvilke blomster, der kommer op, hvis nu græsset ikke slås en hel sæson.

Prøvefelt d. 1. oktober 2021. Der har i løbet af året været en del blomstring, men det lange græs kom til sidst til at dominere en hel del. Det er lige langt nok til at vi vil gå videre med den praksis.

Der er bestemt noget at gå videre med, men græsset bør ikke blive så højt at det lægger sig ned og bliver svært at klippe. Efter rådføring med gartneren har vi besluttet som forsøg i 2022 at lave to prøvefelter på nogle store skråninger mod øst, hvor plænen ikke bruges ret meget.

Orange og Lyserød : prøvefelter for urteplæne i hhv. 2021 og 2022.
Mørkegrøn: områder som senere kan komme i betragtning til slåning kun 1-2 gang årligt.
Fortsættelse efter 2022 er med forbehold for at generalforsamlingen godkender det.

Prøvefelterne vil blive slået en gang i 2022 – formentlig i maj. Afklippet vil blive fjernet, så der bliver mindre næring til, at græsset kan blive så højt, at det udkonkurrerer de mere lavtvoksende blomster og lægger sig ned.

For at gartnerens græsteam kan se prøvefelterne, er de markeret med pinde, hvori der er bundet en lysegrøn snor. Så snart den øvrige plæne er blevet slået for sidste gang inden vinteren, vil vi fjerne pindene, og først sætte dem op igen til marts/april inden første slåning.

Vi håber, I er glade for forsøgene.

Status på fibernet – del III

Dette opslag er primært lavet for at give de berørte beboere besked og indeholder ikke al den modtagne information.

TDC Net har på foranledning af bestyrelsen sendt en detaljeret beskrivelse af, hvor og hvordan etableringen af fiberkabler på G/F Øresundshøjs fællesarealer sker.

Den røde linje viser fiberkablets forløb. Baggrundskort © SDFE – Orthfoto forår

Røret til fiberen skydes ind under Islandshøjparken. Vejen bliver altså ikke gravet op.

Der vil blive taget belægningssten op i yderste kant af stien udfor Pilehøj 1-5, hvorefter der graves en rende til kablet. Kablet lægges ned og grus og flisebelægning retableres.

Der monteres et ekstra skab udfor Hyldehøj 41 (ved eksisterende kabelbokse, hvor den røde streg ender), og der vil blive gravet eller blæst kabel dertil.

Hvor der er græs, retableres med muldjord. Bestyrelsen vil efter retablering beslutte om der skal sås græs, blomsterblanding eller ske andet, hvor der er blevet arbejdet i overfladen.