Information fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har valgt at dele arbejdet op i områder med hvert deres udvalg: SORT, GRØN og GRÅ

Bente og Joakim fra bestyrelsen varetager SORT (Veje, parkeringspladser, vejbump, riste, brønde og rør)
– Asfaltarbejdet foretages den 2. september mellem kl. 8 -16

Christian fra bestyrelsen varetager GRØN (Gartner, græs, beplantning, hække og legepladser)
– Græs er blevet slået, og plan for 2023 bliver fremlagt på generalforsamlingen

Bente og Joakim fra bestyrelsen varetager GRÅ (Stier, belysning, el og affald)
– Affaldsløsning v/Bente og Joakim er bestilt, og venter endelig godkendelse fra kommunen
– Theo har efter eget ønske overdraget opgaven med belysning til andre i bestyrelsen. Christian, Kim og Bente arbejder sammen med kommunen og Andel Lumen at få et overblik på løsningen.

SÆT KRYDS I KALENDEREN ONSDAG DEN 21/9 KL. 18:30 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NIVÅ SKOLE (tidligere Nivå Skole Nord)

Udviklingen indenfor belysning går hurtigt! Andel Lumen har nu præsenteret et alternativt forslag med væsentlige ændringer i forhold til det, som blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med bilag er landet i jeres e-boks, og på vej med posten til de, som endnu ikke har tilmeldt sig e-boks.

https://www.grf-oeresundshoej.dk/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-25-DEAS-Indkaldelse-til-ekstraordinaer-generalforsamling-den-21.-sept..pdf.

ASFALTARBEJDE PÅ FREDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 8-16

Vores parkeringspladser skal være tomme

HUSK det er på fredag den 2. september i tidsrummet kl. 08:00-16:00 skal vi have udført reparationer af asfalten på vores tre høje. Alle biler og andet skal være fjernet fra vores parkeringsarealer for at lette arbejdet og for at undgå stenslag. Det gælder ikke parkering på Islandshøjparken eller Nivåhøj. Den er navngivet forskelligt afhængigt af, hvilket kort man kigger på.

Vi beklager de gener, det måtte medføre men håber, I finder en anden ledig plads til bilen den dag.

Gartnerne har haft travlt i ugens løb, og al græs er nu slået. 

Vi skal stadig arbejde for biodiversiteten, og planen for resten af sommeren er nu, at græsset får lov til at gro og først bliver slået en gang mere inden vinteren. Vi vil også prioritere at få gartneren til at fjerne jord og ukrudt på fliserne. Vi håber, økonomien tillader det.

På generalforsamlingen vil vi fremlægge en plan med forslag til områder, som næste år lader græsset gro højere. Det højere græs vil så blive slået to gange i løbet af næste sommer. Blomsterfrø får lov til at spire, og jorden får næring. Den plan vil vi stemme om, når vi ses til generalforsamlingen.

Næste år vil vi også arbejde på bedre vedligehold af p-pladser og flisearealer. Gartnertimer koster penge… Vi håber, vi kan komme i mål med det hele.