Status på fibernet – del III

Dette opslag er primært lavet for at give de berørte beboere besked og indeholder ikke al den modtagne information.

TDC Net har på foranledning af bestyrelsen sendt en detaljeret beskrivelse af, hvor og hvordan etableringen af fiberkabler på G/F Øresundshøjs fællesarealer sker.

Den røde linje viser fiberkablets forløb. Baggrundskort © SDFE – Orthfoto forår

Røret til fiberen skydes ind under Islandshøjparken. Vejen bliver altså ikke gravet op.

Der vil blive taget belægningssten op i yderste kant af stien udfor Pilehøj 1-5, hvorefter der graves en rende til kablet. Kablet lægges ned og grus og flisebelægning retableres.

Der monteres et ekstra skab udfor Hyldehøj 41 (ved eksisterende kabelbokse, hvor den røde streg ender), og der vil blive gravet eller blæst kabel dertil.

Hvor der er græs, retableres med muldjord. Bestyrelsen vil efter retablering beslutte om der skal sås græs, blomsterblanding eller ske andet, hvor der er blevet arbejdet i overfladen.

Nyt fra Seas-Nve om LED-indsatser

Opdatering d. 11. oktober 2021: Seas-Nve har givet telefonisk besked om at de resterende LED-indsatser leveres og sættes op i denne uge. Det er udelukkende noget af Slåenhøj, som mangler.

D. 9. september 2021: Her til morgen indløb mail fra Simon hos Seas-Nve med besked om, at de første 100 LED-indsatser til udskiftning af indsatser i skotlamperne på skurene, ankommer i starten af næste uge. Seas-Nve vil – også i starten af næste uge – påbegynde arbejdet med udskiftningen hos os.

Status på fibernet – del II

Kære beboere, dette er en hurtig update til alle jer, der tænker på, hvad der mon sker omkring fibernet-sagen. Her er lidt nyt omkring arbejdet på fællesarealerne.

TDC Nets fiber (til højhastigheds-internet) på foreningens fællesarealer bliver lagt under jorden. Ledningerne fra hovednettet vil komme ind ved Hyldehøj umiddelbart nord og øst for udflytterbørnehaven og krydse Islandshøjparken, hvor de vil blive forbundet til eksisterende ledninger og skabe. Entreprenøren er p.t – omkring månedsskiftet august-september 2021 – i gang med gravearbejdet, og arbejdet er nu kommet ind på vores ejendom.

Derfor kan vi i området for tiden se entreprenørens hvide varevogn med initialerne MH på siden, en gravemaskine og nogle folk i orange veste i færd med at grave/lægge de lange orange rør til fiberen ned.

Det fremgår af et par samtaler, bestyrelsen har haft med TDC net og entreprenøren, at de er blevet ramt af store forsinkelser, fordi jorden i og omkring Nivå og Niverød indeholder rigtig meget ler. Det kommet bag på entreprisen, så gravearbejdet og reetablering tager derfor væsentligt længere tid end beregnet.

Vi har taget de nye informationer til efterretning, men har også til såvel TDC Net som entreprenøren udtrykt utilfredshed med manglende information om forsinkelsen efter seneste update i juni, og manglende tilbagemelding på vores forbehold overfor, hvor fiberen graves ned. Tidligere tilsendt kortmateriale viste omtrentlig placering, som lod til at være i konflikt med det areal på Hyldehøj, der sandsynligvis skal bruges til nedgravning af affaldscontainere. I realiteten graves der dog syd for dette område, og dermed gør vi fra bestyrelsens side ikke mere ved placeringen. Entreprisen har ansvaret for at alt, der er registreret af eksisterende ledninger under jorden, ikke beskadiges af gravningen.

Med venlig hilsen
bestyrelsen