Generalforsamling

Generalforsamlinger afholdes normalt en gang årligt i maj måned.

Referater fra tidligere generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan findes under “Referater”, under menupunktet “Generalforsamling”.

Har du forslag til den kommende generalforsamling, skal bestyrelsen have det fremsendt inden den 13. marts. Bestyrelsen har udarbejdet en skabelon til foreslag som Grundejerforeningens medlemer meget gerne må benytte: Forslagsskabelon