Generalforsamling

Generalforsamlinger afholdes normalt en gang årligt i maj måned.

Referater fra tidligere generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan findes under “Referater”, under menupunktet “Generalforsamling”.

Har du forslag til den kommende generalforsamling, skal bestyrelsen have det tilsendt inden den 15. marts. Bestyrelsen har udarbejdet en skabelon til forslag, som grundejerforeningens medlemmer meget gerne må benytte: Forslagsskabelon