Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Grf. Øresundshøj afholdes i år tirsdag d. 31. maj kl. 18.30.

Få indkaldelsen i e-boks!

Senest, Newsec sendte indkaldelser ud, fordelte de sig således:

De ejere, der har været tilmeldt e-boks, skal tilmelde sig igen hos DEAS A/S for at få indkaldelsen i e-boks. Der kommer nærmere besked om tilmelding til e-boks, så snart DEAS har overtaget administrationen af foreningen d. 1. april 2022.

I den forbindelse vil vi fra bestyrelsen s sideopfordre alle ejere til at tilmelde sig breve fra DEAS i e-boks – også hvor der er flere ejere af samme hus.

Spørgsmål og svar om ny affaldsordning

Noter fra telefonmøde med Daniel Matalon d. 1. marts 2022. Snakken var foranlediget af, at kommunen har bedt os – grundejerforeningen – om at give en status for processen. Følgende er ikke ordret gengivet. Det er redigeret og forkortet af hensyn til læsevenligheden og forståelsen.

Hvad er det, vi skal fortælle kommunen inden d. 15. marts (udskudt til d. 31. marts – red)?
Vi skal beskrive hvilke løsninger, vi peger på, og hvor langt vi er i processen. Det kan fx være to forskellige alternative modeller. Skal rest-affald og bioaffald i nogle nedgravede containere, der tømmes med sug hver 14. dag (som vi har peget på frem for overjordiske rullecontainere, red.), eller en plastbeholder på egen matrikel, der køres ud. Derudover skal I pege på, hvor de forskellige beholdere skal placeres… (regler beskrevet tidligere, og gentages ikke her).
Hvornår træder det i kraft med at adskille bioaffald og restaffald, og gælder det alle?
Efter sommerferien ’22, og ja, det gælder alle enfamiliehuse i kommunen.
Er det tidsnok, at vi på generalforsamling i slutningen af maj vedtager, hvilken løsning, det skal være?
Ja.
Har kommunen/forsyningen skraldebilerne med de fornødne rum?
Der kører allerede tilsvarende biler rundt og tømmer de øvrige fraktioner, og hvor rumadskillelsen i container og bil er den samme, som de biler, der kommer til at tømme rest- og bioaffald. Bilerne er bestilt, så de kan være klar til at komme i funktion efter sommerferien.
Når der kommer en 240 l container (~160 l til restaffald) i stedet for en 110 l papirsæk, skal vi så fortsat have ugetømning?
Nej, det er politisk besluttet, at der skal være 14-dages tømning. Har man brug for en ekstra tømning i fx sommerperioden, kan den bestilles (Det vil formentlig koste noget, red.)
Har man pligt til at køre beholderen ud hver uge?
Nej
Nogle vil kun have brug for tømning en gang om måneden, men der kan jo komme et problem med lugt?
Man kan jo emballere madaffald (I får poser), men skal dog regne med, at fisk- og kødrester osv., der puttes i poser og smides i bioaffald, kommer til at lugte, hvis det står for længe. Især, hvis det er varmt i vejret, men også i det hele taget.
Må man gerne hjemmekompostere?
Ja, alle må kompostere deres madaffald, men der er regler om rottesikre beholdere, og hvad man smide i.
Når beholderne skal tømmes, skal de køres ud til et sted. Kan der være flere forskellige placeringer pr. høj, således at vi ikke skal have op til 45 containere stående på samme lille område?
Ja, men alle placeringer skal godkendes (af kommune/forsyning, red.)
Vil det være en god idé at mærke containerne, så vi ved, hvis der er hvis?
Ja, fx med et godt vejrbestandigt klistermærke med husnummer på.
Vil vi skulle vi betale mere eller mindre for den ny løsning?
Affaldsgebyret er det samme for alle borgere. Fredensborg Kommune har valgt den solidariske model. I øjeblikket betaler vi for noget, vi ikke har, nemlig afhentning af kildesorteret pap, metal og plast.
Vi bliver forsynet med affaldsposer til de to fraktioner. Hvordan kommer de frem?
De kan enten hentes på genbrugsstationen eller bestilles. Det bliver nemt for ejeren, altså næppe et issue.
Vi synes ikke, vi har fået så meget at vide indtil nu. Hvad skyldes det?
Der kommer først information til hver husstand med både en velkomstfolder og en sorteringsvejledning, når vi tilmelder os den ny affaldsordning. På hjemmesiden findes og opdateres information om alt, hvad der allerede gælder omkring plast, pap, metal osv.
Hvad er mulighederne for at fortryde, hvis vi vælger 240 l beholderne, men senere, fx efter to år, vil afskaffe dem til fordel for nedgravet løsning?
Det er muligt at fortryde. Vi får beholderne af kommunen. Det er standardbeholdere, der bruges i alle kommuner, så de vil endda kunne sælges videre (red: jeg har i 1998 for en lille boligejendom erstattet seks affaldsstativer med to 240 l containere. De var ikke ret dyre, 5-600 kr pr stk, så det er nok ikke der vi skal lægge fokus).
Kan vi prøve løsningen af?
Vi kan alle få beholdere på prøve, men vi skal beholde de gamle stativer, og det vil være dem, der bliver tømt, indtil kommunen går over til den ny ordning.
En overjordisk kubecontainer til fx. plast. Er det korrekt, at den tømmes med en kran på en lastbil. Dvs. den hæves op, åbnes i bunden og så ryger affaldet ned i lastbilen?
Ja
Hvad er krav til befæstelse under de overjordiske containere?
Det skal være et kørefast, men ikke nødvendigvis vandtæt, underlag. Regnvandet betragtes ikke som forurenet, så der skal ikke være olieudskiller og den slags på afløb. Det kan godt være parkeringsbelægning (som vi har på gæste-P-pladser langs Islandshøjparken, red.)
Hvor meget plads regner I med til pap?
23 L pr husstand pr uge. Til 124 husstande skal I derfor regne med 5,7 m3. Der findes en 6 m3 container.
Et spørgsmål mere om pap. Nogle mener, det kun drejer sig om papkassen fra sko købt hos Zalando og pap til TV-apparater, men hvad forventer man bliver sorteret?
Det er ALT pap, helt ned til chokoladeæsken og paphylstret til tandpastatuben.

Sorteringsvejledningen findes på hjemmesiden, https://fredensborgforsyning.dk/MitAffald/saadan-sorterer-du-korrekt/sorteringsguide

Forslag til generalforsamling er i redigeringsfasen. Spørgsmål og kommentarer kan stilles her, hvor de vil blive synlige, når de er godkendt af web-redaktøren.