Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Grf. Øresundshøj afholdes i år tirsdag d. 31. maj kl. 18.30.

Få indkaldelsen i e-boks!

Senest, Newsec sendte indkaldelser ud, fordelte de sig således:

De ejere, der har været tilmeldt e-boks, skal tilmelde sig igen hos DEAS A/S for at få indkaldelsen i e-boks. Der kommer nærmere besked om tilmelding til e-boks, så snart DEAS har overtaget administrationen af foreningen d. 1. april 2022.

I den forbindelse vil vi fra bestyrelsen s sideopfordre alle ejere til at tilmelde sig breve fra DEAS i e-boks – også hvor der er flere ejere af samme hus.

Udkast til forslag om ny belysning

Udskiftning af lyskilder til led, nedtagning af en række lamper, og opsætning af nye.

Da elpriserne er steget meget i 2021 og fortsat kan forventes at stige, fremsættes hermed et revideret forslag til udskiftning af udendørsbelysning.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af tidligere forslag, som også havde til formål at spare store summer på vedligehold og strøm. Indvendingerne mod tidligere forslag var:

  • Der skal ikke være master/lygtepæle på 3-3,5m langs stierne, for lyset kan blive genererende i haver og huse.
  • Designet af belysningen med skotlamper på “landingsbanen” bør bevares.
  • Flere – det kom senere frem – syntes ikke om at udskifte hyggelige lamper med lygter, dvs. mere målrettet lys på P-pladser og stier.

Nærværende forslag tager højde for de indvendinger.

Indhold af forslaget

Vi har 40 Park Avenue lamper, som ikke kan udskiftes til led. Andel tager 34 af de lamper ned.

6 Park Avenue lamper – ud for midten af de større p-pladser – får en NYX 330 lygte rettet mod p-pladsen i stedet for det nuværende lampehoved (Som i prøveopstillingen ved Hyldehøj 1).

18 stk. Nye mørkegrå, cylindriske 3,5 meter høje master, sættes op. Der monteres mørkegrå Cirrus armaturer på hver mast.

14 skotlamper, som står ved trapper, bibeholdes og får skiftet indmaden ud til led.

Hver anden skotlampe på stierne får udskiftet indmad til led. Hver anden tages ned.

Cirrus fra Fagerhult. Arkitekttegnet,
men billigere end flere af de danske design
Fordelingen af lyskilder efter udskiftningen.

Fordele ved forslaget

Overblikket fås nemmest på det viste kort, hvor kun de lamper, som findes efter udskiftningen, er vist. Fagerhult har udført lysberegninger, som viste, at lyset fra Cirrus spredes meget. Det kan også ses på lyskeglen fra lampen i prøveopstillingen ved landingsbanen/Hyldehøj. Lyset når næsten vandret ud. Hvis lampehovederne fra Cirrus kom op på de 40 master, vi har mellem stier og p-pladser, ville det betyde for meget lys ind i vores haver og huse.

Når de 18 lamper med Cirrus armatur sættes op på parkeringspladserne spredes lyses jævnt over et vandret areal og hække og skure vil skærme for det meste af lysindfaldet.

Som det er nu med Park Avenue lamperne går meget lys tabt oven i hækkene, som efterhånden er høje mange steder.

Ved overskæringerne mellem landingsbanen og indkørslerne, hvor der i dag er lave skotlamper, som kan blænde bilister /giver lange skygger, vil der efter ændringen være master, som kaster lyset ovenfra og ned på evt. fodgængere på landingsbanen. Det er mere sikkert.

Ulemper ved forslaget

  • Der skal tages master op, hvor vi har hække, og det vil efterlade nogle huller. Disse vil dog vokse til hurtigt, nu hvor hækkene er velvoksne og kraftige.
  • Der kommer til at være lidt langt mellem nogle af skotlamperne, hvilket vil give mørke områder på stierne. Idealet måske ville være at have større afstand mellem skotlamperne end i dag, men ikke så stor, som hvis vi fjerner hver anden. Det ville så kræve nye tilslutninger på 2/3 af lamperne og flytning af lige så mange bøjlestandere, og det vil koste en del mere. Kun at udskifte lyskilderne i skotlamperne til LED vil give for meget lys og være dobbelt så dyrt i vedligehold.
Hver anden bøjlestander er fjernet med fotoredigeringsværktøjer. Hvor stien knækker bibeholdes dog lampen ved hvert knæk. Synsbedraget – af ensartet afstand – giver et harmonisk indtryk.

For at spare el og desuden mindske gener fra kunstigt lys om natten vil lyset fra led-lyskilderne i cirrus-lamperne og NYX-lygterne blive automatisk dæmpet med 50% i timerne 22 – 06. Skotlamperne kan ikke dæmpes.

Desuden: 9 stk Københavner lamper får udskiftet indmaden til LED. Den ved Hyldehøj 1 tages ned.

Andel Lumen udfører projektet for 498.358 kr. ekskl. moms (622.947 kr. inkl. moms). I betragtning af stigende råvarepriser, stigende håndværkerpriser, hvad der er indeholdt i tilbuddet, og at der opsættes nye master i et pænt design, finder forslagsstiller, at det er en god pris.

Vi får lige så godt lys som nu eller bedre, og vi kommer til at spare rundt regnet 70% på både vedligehold og el. Dvs. ca. 150.000 kr mere på budgettet hvert år til andre ting.

Forslaget vendes igen på næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. april. Kommentarer må meget gerne indsendes inden.

Du er velkommen til at lægge en kommentar i feltet herunder. Den vil kunne læses af alle, når den er godkendt af webredaktøren.

Forslag udarbejdet af Theo.

Spørgsmål og svar om ny affaldsordning

Noter fra telefonmøde med Daniel Matalon d. 1. marts 2022. Snakken var foranlediget af, at kommunen har bedt os – grundejerforeningen – om at give en status for processen. Følgende er ikke ordret gengivet. Det er redigeret og forkortet af hensyn til læsevenligheden og forståelsen.

Hvad er det, vi skal fortælle kommunen inden d. 15. marts (udskudt til d. 31. marts – red)?
Vi skal beskrive hvilke løsninger, vi peger på, og hvor langt vi er i processen. Det kan fx være to forskellige alternative modeller. Skal rest-affald og bioaffald i nogle nedgravede containere, der tømmes med sug hver 14. dag (som vi har peget på frem for overjordiske rullecontainere, red.), eller en plastbeholder på egen matrikel, der køres ud. Derudover skal I pege på, hvor de forskellige beholdere skal placeres… (regler beskrevet tidligere, og gentages ikke her).
Hvornår træder det i kraft med at adskille bioaffald og restaffald, og gælder det alle?
Efter sommerferien ’22, og ja, det gælder alle enfamiliehuse i kommunen.
Er det tidsnok, at vi på generalforsamling i slutningen af maj vedtager, hvilken løsning, det skal være?
Ja.
Har kommunen/forsyningen skraldebilerne med de fornødne rum?
Der kører allerede tilsvarende biler rundt og tømmer de øvrige fraktioner, og hvor rumadskillelsen i container og bil er den samme, som de biler, der kommer til at tømme rest- og bioaffald. Bilerne er bestilt, så de kan være klar til at komme i funktion efter sommerferien.
Når der kommer en 240 l container (~160 l til restaffald) i stedet for en 110 l papirsæk, skal vi så fortsat have ugetømning?
Nej, det er politisk besluttet, at der skal være 14-dages tømning. Har man brug for en ekstra tømning i fx sommerperioden, kan den bestilles (Det vil formentlig koste noget, red.)
Har man pligt til at køre beholderen ud hver uge?
Nej
Nogle vil kun have brug for tømning en gang om måneden, men der kan jo komme et problem med lugt?
Man kan jo emballere madaffald (I får poser), men skal dog regne med, at fisk- og kødrester osv., der puttes i poser og smides i bioaffald, kommer til at lugte, hvis det står for længe. Især, hvis det er varmt i vejret, men også i det hele taget.
Må man gerne hjemmekompostere?
Ja, alle må kompostere deres madaffald, men der er regler om rottesikre beholdere, og hvad man smide i.
Når beholderne skal tømmes, skal de køres ud til et sted. Kan der være flere forskellige placeringer pr. høj, således at vi ikke skal have op til 45 containere stående på samme lille område?
Ja, men alle placeringer skal godkendes (af kommune/forsyning, red.)
Vil det være en god idé at mærke containerne, så vi ved, hvis der er hvis?
Ja, fx med et godt vejrbestandigt klistermærke med husnummer på.
Vil vi skulle vi betale mere eller mindre for den ny løsning?
Affaldsgebyret er det samme for alle borgere. Fredensborg Kommune har valgt den solidariske model. I øjeblikket betaler vi for noget, vi ikke har, nemlig afhentning af kildesorteret pap, metal og plast.
Vi bliver forsynet med affaldsposer til de to fraktioner. Hvordan kommer de frem?
De kan enten hentes på genbrugsstationen eller bestilles. Det bliver nemt for ejeren, altså næppe et issue.
Vi synes ikke, vi har fået så meget at vide indtil nu. Hvad skyldes det?
Der kommer først information til hver husstand med både en velkomstfolder og en sorteringsvejledning, når vi tilmelder os den ny affaldsordning. På hjemmesiden findes og opdateres information om alt, hvad der allerede gælder omkring plast, pap, metal osv.
Hvad er mulighederne for at fortryde, hvis vi vælger 240 l beholderne, men senere, fx efter to år, vil afskaffe dem til fordel for nedgravet løsning?
Det er muligt at fortryde. Vi får beholderne af kommunen. Det er standardbeholdere, der bruges i alle kommuner, så de vil endda kunne sælges videre (red: jeg har i 1998 for en lille boligejendom erstattet seks affaldsstativer med to 240 l containere. De var ikke ret dyre, 5-600 kr pr stk, så det er nok ikke der vi skal lægge fokus).
Kan vi prøve løsningen af?
Vi kan alle få beholdere på prøve, men vi skal beholde de gamle stativer, og det vil være dem, der bliver tømt, indtil kommunen går over til den ny ordning.
En overjordisk kubecontainer til fx. plast. Er det korrekt, at den tømmes med en kran på en lastbil. Dvs. den hæves op, åbnes i bunden og så ryger affaldet ned i lastbilen?
Ja
Hvad er krav til befæstelse under de overjordiske containere?
Det skal være et kørefast, men ikke nødvendigvis vandtæt, underlag. Regnvandet betragtes ikke som forurenet, så der skal ikke være olieudskiller og den slags på afløb. Det kan godt være parkeringsbelægning (som vi har på gæste-P-pladser langs Islandshøjparken, red.)
Hvor meget plads regner I med til pap?
23 L pr husstand pr uge. Til 124 husstande skal I derfor regne med 5,7 m3. Der findes en 6 m3 container.
Et spørgsmål mere om pap. Nogle mener, det kun drejer sig om papkassen fra sko købt hos Zalando og pap til TV-apparater, men hvad forventer man bliver sorteret?
Det er ALT pap, helt ned til chokoladeæsken og paphylstret til tandpastatuben.

Sorteringsvejledningen findes på hjemmesiden, https://fredensborgforsyning.dk/MitAffald/saadan-sorterer-du-korrekt/sorteringsguide

Forslag til generalforsamling er i redigeringsfasen. Spørgsmål og kommentarer kan stilles her, hvor de vil blive synlige, når de er godkendt af web-redaktøren.