Information fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har valgt at dele arbejdet op i områder med hvert deres udvalg: SORT, GRØN og GRÅ

Bente og Joakim fra bestyrelsen varetager SORT (Veje, parkeringspladser, vejbump, riste, brønde og rør)
– Asfaltarbejdet foretages den 2. september mellem kl. 8 -16

Christian fra bestyrelsen varetager GRØN (Gartner, græs, beplantning, hække og legepladser)
– Græs er blevet slået, og plan for 2023 bliver fremlagt på generalforsamlingen

Bente og Joakim fra bestyrelsen varetager GRÅ (Stier, belysning, el og affald)
– Affaldsløsning v/Bente og Joakim er bestilt, og venter endelig godkendelse fra kommunen
– Theo har efter eget ønske overdraget opgaven med belysning til andre i bestyrelsen. Christian, Kim og Bente arbejder sammen med kommunen og Andel Lumen at få et overblik på løsningen.