Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2022

Kære alle

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling ligger nu her på hjemmesiden – faneblad ”Generalforsamling”.

Til de beboere, som har oplyst deres mail-adresse til DEAS, er referatet ligeledes sendt til jeres mail. De øvrige – 31 beboere – får referatet på print i deres postkasse i denne uge.

Det er, fordi vi gerne vil spare på de dyre porto kroner hos DEAS, vi gør det på denne måde. Print vil vi også gerne spare på, så det vil være rigtig godt, hvis endnu flere vil oplyse deres mail-adresse til DEAS.