Første tømning af vores nye 240 liters affaldsbeholdere bliver mandag den 28. november 2022

Fredensborg Forsyning havde givet kommunen den forkerte dato for første tømning af vores nye affaldsbeholdere. Vi blev opmærksomme på det, fordi nogle kvikke medlemmer af Facebook gruppen gjorde opmærksom på, at datoen den 28/11 stod på Forsyningens hjemmeside.

Første tømning bliver altså den 28. november. Vi håber, at de, som har pladsproblemer, finder en løsning:

  • Begynd at sortere og behold plastic, pap og metal på egen grund, indtil vi får vores fællesbeholdere
  • Sorter i plastic, pap og metal og kør på genbrugspladsen. Hvis du ikke har bil, kører jeg gerne for dig
  • Lån evt. plads hos en nabo til rest- og madaffald – bleer og dyrestrøelse beholder du i din egen. Sørg for at poser er helt lukkede. De fleste vil sikkert prøve på at holde egen beholder rimelig ren
  • Kontakt evt. Forsyningen og spørg, om du denne første gang må sætte en plasticsæk med restaffald sammen med din beholder, når den skal tømmes.

Lidt supplerende info: Vores ”gamle” affaldsstativer rummede 110 liter og 160 liter, hvis du har haft ekstra tømning. Vores nye beholdere rummer 240 liter – altså over dobbelt så meget, som de gamle. Hvis nogen har pladsproblemer ud over de 240 liter, kan man kontakte Fredensborg Forsyning og købe en ekstra beholder, men man skal så også betale for ekstra tømning.

Er du i tvivl om noget, eller skal jeg tage en tur på genbrugspladsen for dig, er du velkommen til at ringe til mig – Bente – tlf.: 71990530