Affaldssortering – opdatering

Der er ingen, der vil ha det. Det er grimt. Det lugter. Det er besværligt…. Der er mange forbehold, men det er lovbestemt, at også vi i grundejerforeningen skal have vores løsning på affaldssortering på plads inden årsskiftet. Det kræver omstillingsparathed at skulle sortere på en ny måde, men får vi forhåbentlig det bedste ud af det

På generalforsamlingen blev det besluttet, at det skulle være en hybridløsning. Det betyder, at vi på hver høj får tre fællescontainere til henholdsvis pap, plast og metal. De vil blive tømt hver anden uge. De er bestilt, og farven bliver antracitgrå. Der er ingen ideel placering af de tre store containere og kun få muligheder. Det er godkendt af kommunen, at de bliver placeret lige før stien på græsområdet til venstre, når man kommer ind på vores parkeringsarealer.

På vores egen grund skal vi have en 240 liters beholder med to rum til henholdsvis bio- og restaffald. De bliver leveret af Fredensborg Kommune, som også leverer plastposer til affaldet. De vil ligeledes blive tømt hver anden uge, og vi skal selv sørge for, at de bliver kørt ud til et fælles afhentningssted og taget ind igen, når de er tømt. Vi arbejder lige nu på at finde flere egnede steder til placeringen på vores fællesarealer.

Storskrald – orientering fra Fredensborg Kommune:

Der er aftalt en fælles afhentningsplads til storskrald, som er på det græsarmerede areal ved siden af glas- og papirkuber mod Hyldehøj. Arealet er under foreningens matrikel. 

Afhentning finder fremadrettet sted fra det fælles afhentningssted, på p-pladsen ved siden af glas- og papirkuber, og finder sted d. 3. torsdag i måned. Affald må selvfølgelig først sættes ud dagen før afhentning.

Storskraldet skal sorteres korrekt og i 4 fraktioner:

  • Brændbart – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx møbler, havemøbler, gulvtæpper, madrasser uden metalfjedre).
  • Jern- og metalgenstande – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx cykler, barnevogne, sengebunde, tørrestativer).
  • Elektronik affald – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx hårde hvidevarer, fjernsyn, computer, CD-/DVD-afspiller, husholdningsmaskiner, motorplæneklipper – tømt for benzin og olie).
  • Affald til deponering – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx større keramik, stentøj og porcelæn samt springmadrasser)

Hver affaldsfraktion skal lægges adskilt fra de andre i en bunke og bliver afhentet særskilt.

Møbler, hårde hvidevarer og andre indbogenstande kan afleveres, som de er. Dog skal hver enkelt del kunne håndteres af 2 personer uden hjælpemidler. Alt andet storskrald skal i sig selv være håndterbart for en person.

I kan læse mere om de gældende regler og rammer for afhentning af storskrald i kommunen på følgende link: https://fredensborgforsyning.dk/mitaffald/storskrald

Det er Fredensborg Forsyning (tf. 35294400), mail: affald@fredensborgforsyning.dk, der driver ordningen og er entreprenør på opgaven.

Praktiske informationer til ejerne fra DEAS

Alle ejere skulle nu gerne have fået et velkomstbrev fra DEAS på enten mail eller i postkassen. DEAS er grundejerforeningens nye administrator (kontaktoplysninger er opdateret på siden).

G/F Øresundshøj kundenummer hos DEAS er 8-570.
Dit personlige kundenummer står øverst i højre hjørne af det brev, du har fået fra DEAS, og de beder om, at du har dette nummer parat, når du kontakter dem.

Opkrævning af fællesudgifter

I følge Nets, bør din eventuelle PBS aftale blive overført automatisk, således at du ikke skal gøre noget i den forbindelse.

Hvis du ikke ønsker at tilmelde betalingen til Betalingsservice, vil du fremover modtage et indbetalingskort omkring den 25. i måneden forud for betalingen sendt direkte fra Nets. Stadig 1 x årligt.

Er der på brevet sket fejl i indtastning af navn, adresse eller andet, bedes du kontakte DEAS, så det kan blive rettet

Få din post i e-Boks.

DEAS og bestyrelsen anbefaler dig at tilmelde dig post fra DEAS til e-Boks. Så har du altid nem og hurtig adgang til breve og dokumenter fra foreningen.

Hvis der er flere ejere på adressen, skal alle tilmelde sig.

Du kan følge linket og vejledningen her:
https://deas.dk/digital

Rigtig god Påske til alle!

Billede af Xuân Tuấn Anh Đặng fra Pixabay

Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Grf. Øresundshøj afholdes i år tirsdag d. 31. maj kl. 18.30.

Få indkaldelsen i e-boks!

Senest, Newsec sendte indkaldelser ud, fordelte de sig således:

De ejere, der har været tilmeldt e-boks, skal tilmelde sig igen hos DEAS A/S for at få indkaldelsen i e-boks. Der kommer nærmere besked om tilmelding til e-boks, så snart DEAS har overtaget administrationen af foreningen d. 1. april 2022.

I den forbindelse vil vi fra bestyrelsen s sideopfordre alle ejere til at tilmelde sig breve fra DEAS i e-boks – også hvor der er flere ejere af samme hus.

Kort nyt – januar 2022

Først og fremmest tak til alle jer, der brugte jeres demokratiske stemme og tog del i den ekstraordinære generalforsamling i går.

Der var stort fysisk fremmøde, og det blev et klart JA til at skifte administrator. Arbejdet med ny kontrakt, opsigelse og overdragelse starter med det samme. Har du hørt opfordringen om at melde sig til eBoks, så er det nu, du lige skal klappe hesten, for posten vil i fremtiden komme fra vores nye administrator, DEAS.

Beboervandring d. 27. februar kl. 15:30

Vi går en tur på vores fællesarealer og snakker om både de grønne, grå og sorte. Spørgsmål, udfordringer, ideer og frustrationer kan luftes, for vi har bogstaveligt talt højt til loftet. Vi er kommet bagud med vedligeholdelsesplanen, som bliver et af flere vigtige temaer her i foråret. En til flere fra bestyrelsen vil naturligvis deltage. Vi håber at vejret vil arte sig, og at vi kan få indtryk af det spirende forår i vores dejlige område.

..og igen!

Der bliver mulighed for et udendørsmøde igen i marts. Det bliver – i hvert fald delvist – i mørke, for hovedtemaet vil være belysningen. Dato følger inden midten af februar.

Aftenlys over Hyldehøj
Aftenlys over Hyldehøj