Grundejerforening

Øresundshøj

Bestyrelsen har bestilt tømning og spuling af vores regnvandsriste, så de ikke tilstoppes og regnvandet kan komme væk.

Derudover har bestyrelsen også sat en vedligeholdelse af vores parkeringsprikker, samt de steder der mangler får påført en prik.

Begge opgaver vil ske i løbet af næste uge, uge 50, og I der har parkering lige ved en regnvandsrist, må meget gerne forsøge ikke at holde oven på risten.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

I dag har NCC skåret i asfalten rundt om de kloakdæksler, som skal oprettes.

Hvis vejret tillader det, vil NCC starte asfaltarbejdet på mandag den 19. juni.

Mvh

Bestyrelsen

Den 3. maj holder vi generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj. Vær opmærksom på at generalforsamlingen denne gang holdes på en anden skole, Nivå Skole Syd i det der hedder Tigersalen.

Adressen er Niverødvej 38, 2990 Nivå.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Er man forhindret bør man udfylde en fuldmagt og give til sin nabo eller man kan sende den til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

I uge 9 vil NCC gå i gang med at udbedre belægningen omkring brønddæksler på Grundejerforeningens areal. Det vil foregå i dagtimerne, og umiddelbart vil arbejdet ikke være til gene for ejere og beboere. Vær sød at tage hensyn til medarbejderne fra NCC som udfører opgaven, så det kan se så smertefrit for alle som muligt.

Tak,
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kære alle

Sæt kryds i kalenderen den 3. maj 2017, da grundejerforeningen holder Ordinær generalforsamling.

Denne gang bliver det på Nivå Skole Syd, i det der hedder Tigersalen, adressen er Niverødvej 38, 2990 Nivå.

Der er vigtige emner på dagsordenen, som fx nye vedtægter, budget mv. som du skal være med til at stemme om.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen

Vores vejbrønde skal renses og leverandør AL Entreprise har oplyst os, at det vil ske i løbet af uge 46 i periode mandag den 14. november til og med den 16. november.

Vi har endnu ikke den præcise dag, men vil bede alle beboere være opmærksomme på om deres bil evt. dækker for en vejbrønd og hvis det er tilfældet være ekstra opmærksom på, hvornår AL Entreprise kommer og renser vores brønde.

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh

Bestyrelsen