Grundejerforening

Øresundshøj

Generalforsamling afholdes onsdag den 12. maj 2020 kl. 18:30, Nivå skole SYD i Tigersalen.

Vi vil melde ud her på hjemmesiden omkring hvordan denne generalforsamling skal afvikles, således vi overholder de gældende regler og retningslinjer om forsamlinger under COVID-19, lige så snart disse retningslinjer er bekræftet af vores Administrator NEWSEC Datea.

Gode nyheder – vi skal i gang med at blive vild med vilje! Meld dig til udvalget

Mælkebøtte, Almindelig Kongepen og .. lidt af hvert. Gratis fotos fra pxphere.

Vil du være med til at gøre vores fælles arealer mere vilde, så vær med i vores nye vild-med-vilje udvalg. Vi vil tilrettelægge, hvordan vi laver dele af vores kedelige græsplæner om til spændende blomsterenge og andet mere naturnært, der kan give mere mad og levesteder til sommerfugle, jordbier, humlebier, svirrefluer, køllesværmere, salamandere og stillidser.

Eller vi kan håbe på sådan en her, som vi fandt på Islandshøj sidste år – hvepseedderkop?

Køllesværmer ©Theo Askov og Hvepseedderkop ©Philip Elbek

Theo og Joakim søger yderligere to-tre medlemmer. Orienterings-/ opstartsmøde bliver online på Zoom i marts. Er du interesseret, så send en mail til klimaognatur@gmail.com. Der kræves ingen særlige kvalifikationer ud over interessen, og hvis du er interesseret, men lige skal overveje det, inden du melder dig til udvalget, så deltag endelig i mødet alligevel.

For en god ordens skyld vil vi tilføje, at ændringerne, selv om vi starter i det små, forhåbentligt bliver så væsentlige og epokegørende at generalforsamlingen naturligvis skal behandle vores forslag, efterhånden som vi lander dem.

Og generalforsamlingen skal også tage stilling til, om vi skal være med i foreningen Vild Med Vilje som en enig bestyrelse tilsluttede sig forleden.

Jeg har i dag været i kontakt med TDC’s projektleder for vores område og kan meddele følgende:

  • Der er allerede trukket fiberkabel ind i vores huse (blev gjort da husene blev bygget). Hvis I kikker i jeres teknikrum og finder det alm. telefonstik, så sidder der ved siden af et blåt netstik. Det er her at fiberkablet er trukket ind.
  • Der skal således ikke graves fra de grå TDC-skabe og ind til de enkelte matrikler.
  • Der skal heller ikke graves udenfor vores matrikel og ind til de grå TDC-skabe.
  • Der skal muligvis graves mellem de grå teknikskabe, da teknikken evt. skal opdateres.
  • Selve installering af TDC-net kommer til at ske i 2 omgange:
  • I starten af december kommer der en TDC-teknikker ud til de grundejere som har tilmeldt sig og opsætter et stik/boks inde i teknikrummet. Det gøres uden udgift for den enkelte grundejer. Bemærk, de 1500 kr som jeg nævnte på generalforsamling man skulle betale, ikke er korrekt.
  • I februar 2021 kommer TDC tilbage og opdatere teknikken i de grå skabe. Evt. bliver der udført gravearbejder mellem skabene.
  • Derefter kan man oprettet en abonnement hos en fibernetudbyder efter eget valg.
  • VIGTIGT!. Til alle jer som ikke nåede at tilmelde sig inden den 5. oktober 2020. I kan stadigvæk nå det. Send en mail til: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk, med oplysning om jeres navn, adresse, mail og tlf. nr. Så samler jeg tilmeldingerne og sender dem videre til TDC. DETTE SKAL GØRES SENEST TIRSDAG DEN 1/12-2020!!

Hav en god dag, hilsen Peter Engelsen, formand.

Alle grundejere har i deres postkasse modtaget en tilbud fra TDC-Net om en gratis tilslutning til TDC Net Fiber. I tilbuddet bliver det nævnt, at det i forbindelse med tilslutning af fibernettet til de enkelte matrikler, vil være nødvendigt med gravearbejder, både på de enkelte matrikler og på vores fællesarealer.

Det kan dog ikke udelukkes, at fiberkablerne kan blæses ind via eksisterende tomrør og helt ind til vores teknikrum. I dette tilfælde skal der ikke graves på vores arealer.

Uanset om der skal graves eller ej på vores fællesarealer, så har vores administrator meddelt at tilslutningen til TDC-filernet skal godkendes på vores generalforsamling, som afholdes den 11/11-2020.

Der er dog ikke noget som forhindre, at man som grundejer siger ja til TDC’s tilbud om en gratis tilslutning. Såfremt der på generalforsamlingen ikke opnås flertal for en fibertilslutning, vil de grundejere som har sagt ja til tilbuddet ikke blive mødt med et økonomisk krav fra TDC.

Generalforsamling afholdes onsdag den 11. november 2020 kl. 18:30, Nivå skole SYD i Tigersalen. Bemærk at der vil forekomme flere vigtige emner på agendaen.

Vi vil melde ud her på hjemmesiden omkring hvordan denne generalforsamling skal afvikles, således vi overholder de gældende regler og retningslinjer om forsamlinger under COVID-19, lige så snart disse retningslinjer er bekræftet af vores Administrator NEWSEC Datea.

Fra foråret 2020 indfører Fredensborg Kommune en ny affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få hentet plast, pap, glas og metal tæt ved hjemmet.

I den forbindelse vil alle husstande som udgangspunkt får udleveret affaldsbeholdere til sortering af affald.

Kommunen og Fredensborg forsyning stiller dog krav om, at der max. må være 20 meter fra den enkelte husstand og ud til det punkt på vejen, hvor renovationsbilen holder. Dette krav kan ikke overholdes for alle vores rækkehuse og derfor stiller kommunen krav om, at der i stedet for skal etableres affaldsøer (en for hver ”høj”).

Bestyrelsen er pt. i gang med at undersøge potentielle steder for placering af affaldsøerne og er i gang med at indhente tilbud fra flere entreprenører. Udformningen af affaldsøerne skal overholde bestemte krav fra kommunen og Fredensborg Forsyning. Den endelige placering af øerne og udformning af disse skal godkendes af myndighederne, inden de kan etableres.

På den næstkommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge projektet for affaldsøerne inkl. tilhørende økonomi. Da udgiften til affaldsøerne er relativt store, skal grundejerforeningens medlemmer godkende projektet, inden det kan sættes i gang.


Du kan læse mere om projektet på de nedenstående links, som indeholder info fra Fredensborg Kommune:

– Informationsbrev om ny affaldsordning fra kommunen
– Er adgangsvejen og affaldsøen i orden?
– Estimat af antal nødvendige affaldsbeholdere i grundejerforeningen


Grundejerforeningen har aftalt afhentning af storskrald med Fredensborg Forsyning. Storskrald skal således placeres på området foran papir og flaske containerne ved Børnehaven i Hyldehøj, som så vil blive afhentet én gang om måneden jfr. kommunens storskraldsordning.

Afhentning er den 3. torsdag i måneden. Afhentning skal tilmeldes Fredensborg Forsyning senest mandagen før afhentning inden kl 15.

Placering af midlertidigt opsamlingssted for storskrald.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har besluttet at udsætte generalforsamling 2020, på ubestemt tid.

Det var planen at generalforsamlingen skulle være afholdt d. 13. maj og indkaldelserne skulle derfor være udsendt her i løbet af april, men pga. regeringens forsamlingsforbud for grupper over 10 personer har vi besluttet at udskyde generalforsamlingen.

Når situationen tillader det, vil vi fastlægge en ny dato og indkaldelser vil blive sendt ud til alle ejere.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.