Grundejerforening

Øresundshøj

Den 3. maj holder vi generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj. Vær opmærksom på at generalforsamlingen denne gang holdes på en anden skole, Nivå Skole Syd i det der hedder Tigersalen.

Adressen er Niverødvej 38, 2990 Nivå.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Er man forhindret bør man udfylde en fuldmagt og give til sin nabo eller man kan sende den til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

I uge 9 vil NCC gå i gang med at udbedre belægningen omkring brønddæksler på Grundejerforeningens areal. Det vil foregå i dagtimerne, og umiddelbart vil arbejdet ikke være til gene for ejere og beboere. Vær sød at tage hensyn til medarbejderne fra NCC som udfører opgaven, så det kan se så smertefrit for alle som muligt.

Tak,
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kære alle

Sæt kryds i kalenderen den 3. maj 2017, da grundejerforeningen holder Ordinær generalforsamling.

Denne gang bliver det på Nivå Skole Syd, i det der hedder Tigersalen, adressen er Niverødvej 38, 2990 Nivå.

Der er vigtige emner på dagsordenen, som fx nye vedtægter, budget mv. som du skal være med til at stemme om.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen

Vores vejbrønde skal renses og leverandør AL Entreprise har oplyst os, at det vil ske i løbet af uge 46 i periode mandag den 14. november til og med den 16. november.

Vi har endnu ikke den præcise dag, men vil bede alle beboere være opmærksomme på om deres bil evt. dækker for en vejbrønd og hvis det er tilfældet være ekstra opmærksom på, hvornår AL Entreprise kommer og renser vores brønde.

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh

Bestyrelsen

Kære alle

Efter den vejledende afstemning på sidste generalforsamlingen, valgt bestyrelsen at deltage i et affaldsforsøg, som Fredensborg Kommune igangsatte medio september 2016 og som slutter i marts 2017.

Alle medlemmer har fået information om dette, samt materiale om hvordan man sortere.

Mere information kan finde på vores side, Affaldsforsøg.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at henvende sig til Fredensborg Kommune på sorternu@fredensborg.dk med ris og ros,  som kan være alt fra placering og udseende, til hvad man synes om det at sortere.

Mvh

Bestyrelsen

Det bliver en dag med masser af akitiviteter med leg, natur, motion og historie hvor alle inviteres til en hyggelig dag og til at deltage i udviklingen af området omkring Lergravssøerne i Nivå.

I kan finde mere om arrangementet her.

Der har været visse interne uoverensstemmelser i Legepladsudvalget og mellem Legepladsudvalget og Bestyrelsen, hvorfor Bestyrelsen her til aften har besluttet at nedlægge Legepladsudvalget i dets nuværende form.

Bestyrelsen har valgt at udsætte afstemning om at vedtage nye vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling den 19. maj. Det skyldes at bestyrelsen har fået nogle oplysninger, som gør at de nye vedtægterne skal have tilføjet yderligere punkter, før det giver mening at stemme om dem.

Vedtagelse af de nye vedtægter kommer i stedet på generalforsamlingen i 2017.

Få hele begrundelsen for udsættelsen på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i morgen den 19. maj kl. 19 på Nivå Skole Nord.

Mvh

Bestyrelsen

Tak for en rigtig god generalforsamling den 10. maj.

Vi var rigtig mange der mødte op, så vi kunne træffe beslutning om de alm. forslag, budget og regnskab.

Desværre var vi ikke nok til at kunne vedtage nye vedtægter, men 2/3 dele af de fremmødte stemte for at vi den 19. maj, hvor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, skal stemme endeligt om vedtægterne.

Så mød op på torsdag, eller giv din fuldmagt til naboen eller andre i foreningen du kender. Du er også velkommen til at give eller sende den til bestyrelsen.

Der kom et par forslag til ændringer i vedtægterne – de to forslag er vist som eksempel nedenfor med sammenligning til det oprindelige. Forslaget går på, hvad der skal til for at ændre vedtægten i den nye vedtægt:

Mvh

Bestyrelsen