Lidt up date om de grønne arealer – og opfordring til at male træværk

Nyt fra gartneren:

Snart er det tid, hvor gartneren kommer og klipper hække på vores fællesarealer. Hækkene omkring vores haver klipper vi selv – max højde 180 cm. Ukrudt under hække skal fjernes.

Vores gartner bruger mere og mere el-værktøj. Når det er hensigtsmæssigt. Benzin og diesel kan desværre ikke helt undgås. Pt ville vores gartneraftale blive væsentligt dyrere, hvis der udelukkende skulle bruges el.

Vi har vedtaget en gartneraftale, der betyder gartnerpleje til lavest mulig pris. Det betyder, at de slår græs på en måde, så de skal bruge mindst mulig tid. Gartneren vurderer selv, hvor ofte græsset skal slås op til 20 gange om året. Vi har derfor ikke flere gartnertimer, selv om græsset måske slås færre gange. Lige nu er græsset gult, men det bliver grønt igen, når vi får regn.

Træværk på skure og låger:

Med al den dejlige solskin og varme vi har i øjeblikket, er der ikke noget bedre tidspunkt til at få givet skure og havelåger en gang maling. Træet er knas tørt, og det er vigtigt for holdbarheden at vedligeholde med maling. Farvenummer RAL 7005, og vi har en fin aftale om rabat med Flügger i Espergærdecenteret.

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk

God sommer!

Rensning af vejriste onsdag den 3. maj

Onsdag den 3. maj får vi besøg af Kathøj Kloakservice. De vil rense alle vores vejriste – det er de små firkantede. En del af ristene er på vores parkeringsarealer, så flyt meget gerne din bil, hvis der er sådan en rist, hvor du parkerer.

Hvis du IKKE har modtaget indkaldelse til generalforsamlingen –

Så vil bestyrelsen gerne høre fra dig, så vi kan få opdateret til korrekte e-mailadresser.

DEAS har i dag (3/4-2023) sendt indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 9. maj til din mail eller e-boks.

DEAS har oplyst, at der på 15 ejendomme kun er registreret én mail-adresse, selvom der er to ejere. Indkaldelsen SKAL sendes til alle ejere, så hvis du ikke har modtaget indkaldelsen, så send den mail-adresse, vi mangler til bestyrelsen: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk hurtigst muligt.

Hvis indkaldelsen ikke kan sendes ud på e-mail, skal den sendes med almindelig post. Det koster 44 kr. pr. brev, og de penge kan vi godt bruge til noget sjovere :o)

Please let us know if you have not received the invitation to the general meeting!

Please send your e-mail address to: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk

Today, DEAS has sent out the invitation to the general meeting which will take place on 9 of May, Tuesday.  

DEAS has only one email address on 15 properties, even though there are two owners. The notice MUST be sent to all owners. Therefore, if you haven’t received the invitation, kindly send your e-mail address to the board, ASAP: bestyrelsen@grf-oeresundshoej.dk

Everyone must receive the invitation. If we cannot send it by email, we will sent it by regular post. Note that it costs DKK 44 per letter. 

Lidt om skrald

Efter nogle bump på vejen er vi kommet godt i gang med vores affaldssortering, og i det store hele ser det ud til, at det fungerer det fint.

En lille status – og en bøn fra Fredensborg Forsyning – og fra os alle til hinanden – som naboer:

GENBRUGSPLADSEN: Det affald, vi tidligere kørte på genbrugspladsen, skal stadig på genbrugspladsen. Fælles-containerne er kun til den type affald, vi tidligere puttede i den gamle sæk. Har du ikke bil, så spørg evt. en nabo om hjælp.

STORSKRALD: Skal stilles sorteret bag glas- og papir-container ved Hyldehøj. Det bliver hentet den 3. torsdag i måneden og skal ikke bestilles. Vær sød først at sætte det ud dagen før. Det er træls at kigge på! Lige nu ligner det en losseplads, og det er IKKE ok. Det affaldsstativ, som ikke blev taget med ved sidste afhentning, er ikke taget med, fordi der var affald i… ”Indkøbsvognene fra Netto hører ikke ind under storskrald” – hilser Fredensborg Forsyning og siger. Vi har kontaktet Netto kundeservice og venter på svar. Et sidste opråb fra Fredensborg Forsyning: ”Vi tager kun de ting med, som hører ind under storskrald!”. Hvis du er i tvivl, så læs om storskrald på https://www.grf-oeresundshoej.dk/. Skriv ”Storskrald” i søgefeltet. Her kan I læse det hele.

PAPCONTAINEREN: Kun til tørt pap. Aviser var årsag til, at vi for nogle uger siden ikke fik tømt på Hyldehøj. Fredensborg Forsyning sendte en bil til restaffald, som vi får regning på. Ærgerligt. Og ingen større papkasser i containeren. Der skal være plads til os alle :o) – Bemærk: Der er indkast fra to sider.

PLASTCONTAINEREN: Til ”rimeligt” rent plast. Altså ikke til sure yoghurt spande eller ikke skyllede emballager fra fx kød. Der er allerede observeret fluer, og hvordan skal det så gå til sommer? Gider du ikke skylle rent, må det i restaffald. Bemærk: Der er indkast fra to sider.

METALCONTAINEREN: Som i plast. Altså ingen makrel dåser eller fra flåede tomater, som ikke er skyllet. Bemærk: Der er indkast fra to sider.

GLAS OG PAPIR: Det fungerer vist. Hvis containeren er fyldt, må du tage det med tilbage – og evt. kontakte Fredensborg Forsyning.  

REST- OG MADAFFALD: Husk at madaffald skal i de poser, vi har fået udleveret fra Forsyningen. Vi har et eksempel på, at en beboer ikke havde fået tømt, fordi affald var de forkerte poser. Det koster dyrt at få en ekstra afhentning. Når du mangler poser, bindes en pose på håndtaget, og Forsyningen vil så lægge en ny pakke på beholderen.