Kontingent

For kalenderåret 2019 til 2022 er årskontingentet fastsat til kr. 6.500,- pr. matrikel, som jfr. vedtægterne er forfalden d. 1. januar.

Der er et ekspeditionsgebyr til Grundejerforeningens administrator ved indflytning, som pt. beløber sig til 2.100 kr. (ex. moms), der betales som et engangsbeløb. Det bør fremgå af salgsopstillingen.

Spørgsmål vedrørende kontingent og ekspeditionsgebyr kan rettes til Grundejerforeningens Administration NEWSEC DATEA.