Vedligeholdelse af grønne arealer

Plan for 2022

Amalie fra Kjærgaard Anlægsgartner – 30. marts 2022:

Vi starter op efter påske med den ugentlige græsslåning på Øresundshøj hver tirsdag, så snart vejret tillader det.

Øvrigt vedligehold vil følge nedenstående skema:

Forventet opstart

Ukrudtsbekæmpelse på belægning

April, maj, juli & august*

Lugning af bede

Uge 21 & 36

Skæring af græskanter

Uge 22

Hækkeklipning

Uge 23 & 35

Græsarmering

Tirsdage i juli løbende

Sargents æbler mod Lergravsstien

Uge 15, 22, 35 og 42

Skråninger, engarealer, mv.

August

* Ukrudtsbrænding er afhængig af vejrforhold

Plan for 2021

Udsendt i marts 2021 af Kjærgaard Anlægsgartner og revideret i maj 2021 af det grønne udvalg (Theo og Joakim) i bestyrelsen.

Gartneren laver hvert år efter aftale med bestyrelsen en plan for vedligeholdelse af de grønne fællesarealer. Derefter kan den revideres flere gange i løbet af året, hvis det skønnes relevant. Vejrforhold og kapacitet hos gartneren kan variere meget, så planen skal ses som et dynamisk dokument.

Hvad sker?Forventet opstart/udførelseBemærkning
GræsslåningUge 15Hver tirsdag
Brænding af ukrudt på flisebelægningUge 18, 24, 27, 30, 33, 37 og 416-8 gange årligt
Lugning af bedeUge 22 og 35
Lugning af sargentsæbleUdført i uge 20
Skæring af græskanterUge 21
HækklipningUge 23 og 35

Bemærkning fra gartneren: Parkeringspladserne med græsarmering vil vores græsteam tage løbende tirsdage i juli måned, så vi ikke er afhængige af at alle parkerer andetsteds på en enkelt dag.

Sargentsæble ud mod Lergravsstien ©Theo Askov, 22. maj 2021

Næste opfølgning på planen sker med rundgang på arealet sammen med gartneren i sensommeren.

Bemærkninger og spørgsmål kan som altid stiles til bestyrelsen på mail. Det grønne udvalg søger at holde overblikket og sørge for at planen følges, men ser naturligvis ikke alt. Derfor, så meld evt. problemer ind, så snart de opdages.