Øresundshøj

For kalenderåret 2018 og 2019 er kontingentet fastsat til kr. 6.500,- pr. medlem, som jf. vedtægterne er forfalden per 01. januar.

Spørgsmål vedrørende kontingent kan rettes til Grundejerforeningens Administration DATEA.