Øresundshøj

For kalenderåret 2017 er kontingentet fastsat til kr. 7.000,- pr. medlem, som jf. vedtægterne er forfalden per 01. januar.

Spørgsmål vedrørende kontingent kan rettes til Grundejerforeningens Administration DATEA.