Øresundshøj

Vi har fra Bestyrelsens side, efter den vejledende afstemning på generalforsamlingen, valgt at deltage i et affaldsforsøg, som Fredensborg Kommune igangsatte medio september 2016 og som slutter i marts 2017. Det vil således være muligt for os i grundejerforeningen, at aflevere glas og papir i vores område i stedet for at køre det til indkøbscentrene eller genbrugsstationerne.

På nuværende tidspunkt er Fredensborg Kommune ved sætte sidste hånd på igangsættelsen af flere forsøg med nye indsamlingssystemer, der omfatter både enfamilies boliger og etageejendomme, herunder bl.a. forskellige former for beholdere, spande og container-øer. Forsøget i vores grundejerforening er et af dem.

Ud fra erfaringerne med de nævnte forsøg, er det tanken, at Fredensborg Kommunes byråd efter forsøgsafslutning skal tage stilling til, hvordan fremtidens affaldssortering skal foregå i Fredensborg Kommune, herunder hvilke affaldstyper der skal sorteres i, samt hvordan og hvornår eventuelle affaldsordninger skal rulles ud til resten af kommunen.

Affaldsbeholderne bliver fjernet efter forsøgets afslutning om et halvt år, men hvor beholderne til metal, pap og plast vil blive fjernet, Så kan vores grundejerforening selv bestemme, om vi ønsker at beholde affaldskuberne til glas og papir efter forsøgets afslutning.

Trods beholderne bliver fjernet efter forsøgets afslutning, kan Fredensborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke svare på, om det affaldssystem – som afprøves i vores grundejerforening –  på sigt kan forventes at blive permanent. Vi er nødt til at afvente den politiske proces og beslutning efter sommeren 2017.

Fredensborg Kommune har oplyst at der generelt er politisk enighed i kommunen om, at nye affaldsordninger ikke skal implementeres, før de omfattede affaldstyper kan behandles til genanvendelse på fornuftig vis. Dvs. vi skal være sikre på, at affaldsfraktionerne kan afsættes til genanvendelse og under hensyntagen til bl.a. miljø, energiforhold, arbejdsmiljø og økonomi.

Bestyrelsen har sammen med Fredensborg Kommune fundet frem til de, på nuværende tidspunkt, bedst mulige placeringer, som tager hensyn til parkering, plads, tilkørselsforhold for lastbilen mv.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at skrive ris og ros til Fredensborg Kommune, på sorternu@fredensborg.dk. Det kan være om alt lige fra utilfredshed med placering og udseende til hvad man synes om affaldssortering.

Mvh

Bestyrelsen