Øresundshøj

Udvalget for Plan-, Milj- og Klima skal den 2. november tage stilling til dispensation fra bestemmelse i byplanvedtægt nr. 16 om, at bygninger for fællesfaciliteter maksimalt må opføres i 1 etage.

Interesserede kan se hele dagsordenspunktet her:

Nr.213 – Rutsjetårn Nivåhøj