Øresundshøj

Der har været visse interne uoverensstemmelser i Legepladsudvalget og mellem Legepladsudvalget og Bestyrelsen, hvorfor Bestyrelsen her til aften har besluttet at nedlægge Legepladsudvalget i dets nuværende form.