Øresundshøj

Tak for en rigtig god generalforsamling den 10. maj.

Vi var rigtig mange der mødte op, så vi kunne træffe beslutning om de alm. forslag, budget og regnskab.

Desværre var vi ikke nok til at kunne vedtage nye vedtægter, men 2/3 dele af de fremmødte stemte for at vi den 19. maj, hvor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, skal stemme endeligt om vedtægterne.

Så mød op på torsdag, eller giv din fuldmagt til naboen eller andre i foreningen du kender. Du er også velkommen til at give eller sende den til bestyrelsen.

Der kom et par forslag til ændringer i vedtægterne – de to forslag er vist som eksempel nedenfor med sammenligning til det oprindelige. Forslaget går på, hvad der skal til for at ændre vedtægten i den nye vedtægt:

Mvh

Bestyrelsen